Mua Bán trăn các loại

Mr.suri@Trăn&rắn@bentre

Không gì quí hơn ĐỘC LẬP, TỰ DO
#1
<p align="left"><strong><font size="3">ch&agrave;o c&aacute;c b&aacute;c, em đ&atilde; theo d&otilde;i diễn đ&agrave;n hơn 1 năm rồi. Nhưng gần đ&acirc;y mới tạo tk. D&ugrave; sao cũng l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n mới, c&oacute; điều chi sơ x&oacute;t xin những người đi trước tận t&igrave;nh chỉ bảo d&ugrave;m em.</font></strong></p><p align="left"><strong><font size="3">&nbsp;chuy&ecirc;n ng&agrave;nh của em la về con trăn, va g&agrave; che, n&ograve;i tất cả đều loại Mỹ lai. nếu co b&aacute;c n&agrave;o c&oacute; nhu cầu t&igrave;m hiểu hay mua b&aacute;n g&igrave; xin li&ecirc;n hệ với em. </font></strong></p><p align="left"><strong><font size="3">&nbsp;tuy tuổi em c&ograve;n nhỏ nhưng cũng co &iacute;t kiến thức về những con vật m&igrave;nh y&ecirc;u th&iacute;ch.b&aacute;c n&agrave;o cần tư vấn thi em xin san sẽ kn nghiệm của m&igrave;nh, để c&ugrave;ng nhau kiếm tiền nh&eacute;. </font></strong></p><p align="left"><strong><font size="3">hiện nay em c&oacute; một số trăn n&aacute;i đang tới thời k&igrave; phối giống v&agrave; nhiều k&iacute;ch cỡ trăn, b&aacute;c n&agrave;o c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ em. đặt biệt la nu&ocirc;i trăn n&aacute;i sinh sản. em sẽ hướng dẫn chi tiết.</font></strong></p><p align="left"><strong><font size="3">gi&aacute; cả thi t&ugrave;y thuộc v&agrave;o số k&yacute; va m&agrave;u sắc.</font></strong></p><p align="left"><strong><font size="3">B&aacute;c n&agrave;o c&oacute; xem qua up phụ d&ugrave;m em. em ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn</font></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn xuân huy
- Địa chỉ: giồng trôm _ bến tre
- Điện thoại: 01698839639 - Fax:
- email: timmotvisảo@yahoo.com
 

nguyenhungdung

Moderator
BQT WEBSITE
#2
Chào bạn trẻ, nghe bạn giới thiệu chuyên ngành của mình: Trăn, gà tre, gà nòi.

Có hai ngành mà tôi thích và đang lảm: Trăn và gà tre, ngoài ra tôi còn nuôi thỏ.

Trăn và gà tre thì tôi mới tập nuôi nên rất mong được bạn chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật cũng như nghiên cứu thị trường.

Mời bạn vào đây để cùng trao đổi chia sẻ về nuôi gà tre:

http://agriviet.com/home/threads/114411-Thao-luan-ve-nuoi-ga-tre#axzz2A2sLcVS6
 

Mr.suri@Trăn&rắn@bentre

Không gì quí hơn ĐỘC LẬP, TỰ DO
#3
<p align="left"><strong><font size="3">ch&agrave;o c&aacute;c b&aacute;c, em đ&atilde; theo d&otilde;i diễn đ&agrave;n hơn 1 năm rồi. Nhưng gần đ&acirc;y mới tạo tk. D&ugrave; sao cũng l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n mới, c&oacute; điều chi sơ x&oacute;t xin những người đi trước tận t&igrave;nh chỉ bảo d&ugrave;m em.</font></strong></p><p align="left"><strong><font size="3">&nbsp;chuy&ecirc;n ng&agrave;nh của em la về con trăn, va g&agrave; che, n&ograve;i tất cả đều loại Mỹ lai. nếu co b&aacute;c n&agrave;o c&oacute; nhu cầu t&igrave;m hiểu hay mua b&aacute;n g&igrave; xin li&ecirc;n hệ với em. </font></strong></p><p align="left"><strong><font size="3">&nbsp;tuy tuổi em c&ograve;n nhỏ nhưng cũng co &iacute;t kiến thức về những con vật m&igrave;nh y&ecirc;u th&iacute;ch.b&aacute;c n&agrave;o cần tư vấn thi em xin san sẽ kn nghiệm của m&igrave;nh, để c&ugrave;ng nhau kiếm tiền nh&eacute;. </font></strong></p><p align="left"><strong><font size="3">hiện nay em c&oacute; một số trăn n&aacute;i đang tới thời k&igrave; phối giống v&agrave; nhiều k&iacute;ch cỡ trăn, b&aacute;c n&agrave;o c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ em. đặt biệt la nu&ocirc;i trăn n&aacute;i sinh sản. em sẽ hướng dẫn chi tiết.</font></strong></p><p align="left"><strong><font size="3">gi&aacute; cả thi t&ugrave;y thuộc v&agrave;o số k&yacute; va m&agrave;u sắc.</font></strong></p><p align="left"><strong><font size="3">B&aacute;c n&agrave;o c&oacute; xem qua up phụ d&ugrave;m em. em ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn</font></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn xuân huy
- Địa chỉ: giồng trôm _ bến tre
- Điện thoại: 01698839639 - Fax:
- email: timmotvisảo@yahoo.com
uppppppppppppppp

--------

<p align="left"><strong><font size="3">ch&agrave;o c&aacute;c b&aacute;c, em đ&atilde; theo d&otilde;i diễn đ&agrave;n hơn 1 năm rồi. Nhưng gần đ&acirc;y mới tạo tk. D&ugrave; sao cũng l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n mới, c&oacute; điều chi sơ x&oacute;t xin những người đi trước tận t&igrave;nh chỉ bảo d&ugrave;m em.</font></strong></p><p align="left"><strong><font size="3">&nbsp;chuy&ecirc;n ng&agrave;nh của em la về con trăn, va g&agrave; che, n&ograve;i tất cả đều loại Mỹ lai. nếu co b&aacute;c n&agrave;o c&oacute; nhu cầu t&igrave;m hiểu hay mua b&aacute;n g&igrave; xin li&ecirc;n hệ với em. </font></strong></p><p align="left"><strong><font size="3">&nbsp;tuy tuổi em c&ograve;n nhỏ nhưng cũng co &iacute;t kiến thức về những con vật m&igrave;nh y&ecirc;u th&iacute;ch.b&aacute;c n&agrave;o cần tư vấn thi em xin san sẽ kn nghiệm của m&igrave;nh, để c&ugrave;ng nhau kiếm tiền nh&eacute;. </font></strong></p><p align="left"><strong><font size="3">hiện nay em c&oacute; một số trăn n&aacute;i đang tới thời k&igrave; phối giống v&agrave; nhiều k&iacute;ch cỡ trăn, b&aacute;c n&agrave;o c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ em. đặt biệt la nu&ocirc;i trăn n&aacute;i sinh sản. em sẽ hướng dẫn chi tiết.</font></strong></p><p align="left"><strong><font size="3">gi&aacute; cả thi t&ugrave;y thuộc v&agrave;o số k&yacute; va m&agrave;u sắc.</font></strong></p><p align="left"><strong><font size="3">B&aacute;c n&agrave;o c&oacute; xem qua up phụ d&ugrave;m em. em ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn</font></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn xuân huy
- Địa chỉ: giồng trôm _ bến tre
- Điện thoại: 01698839639 - Fax:
- email: timmotvisảo@yahoo.com
ủng hộ dùm em nhé

--------

<p align="left"><strong><font size="3">ch&agrave;o c&aacute;c b&aacute;c, em đ&atilde; theo d&otilde;i diễn đ&agrave;n hơn 1 năm rồi. Nhưng gần đ&acirc;y mới tạo tk. D&ugrave; sao cũng l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n mới, c&oacute; điều chi sơ x&oacute;t xin những người đi trước tận t&igrave;nh chỉ bảo d&ugrave;m em.</font></strong></p><p align="left"><strong><font size="3">&nbsp;chuy&ecirc;n ng&agrave;nh của em la về con trăn, va g&agrave; che, n&ograve;i tất cả đều loại Mỹ lai. nếu co b&aacute;c n&agrave;o c&oacute; nhu cầu t&igrave;m hiểu hay mua b&aacute;n g&igrave; xin li&ecirc;n hệ với em. </font></strong></p><p align="left"><strong><font size="3">&nbsp;tuy tuổi em c&ograve;n nhỏ nhưng cũng co &iacute;t kiến thức về những con vật m&igrave;nh y&ecirc;u th&iacute;ch.b&aacute;c n&agrave;o cần tư vấn thi em xin san sẽ kn nghiệm của m&igrave;nh, để c&ugrave;ng nhau kiếm tiền nh&eacute;. </font></strong></p><p align="left"><strong><font size="3">hiện nay em c&oacute; một số trăn n&aacute;i đang tới thời k&igrave; phối giống v&agrave; nhiều k&iacute;ch cỡ trăn, b&aacute;c n&agrave;o c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ em. đặt biệt la nu&ocirc;i trăn n&aacute;i sinh sản. em sẽ hướng dẫn chi tiết.</font></strong></p><p align="left"><strong><font size="3">gi&aacute; cả thi t&ugrave;y thuộc v&agrave;o số k&yacute; va m&agrave;u sắc.</font></strong></p><p align="left"><strong><font size="3">B&aacute;c n&agrave;o c&oacute; xem qua up phụ d&ugrave;m em. em ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn</font></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn xuân huy
- Địa chỉ: giồng trôm _ bến tre
- Điện thoại: 01698839639 - Fax:
- email: timmotvisảo@yahoo.com

 
Last edited:

Mr.suri@Trăn&rắn@bentre

Không gì quí hơn ĐỘC LẬP, TỰ DO
#5
chào bác TranTTuan trăn em cung cấp cho bà con và a e đều là trăn chưa qua ss lần nào. nguyên tem như GÁI CÒN TRINH. điều này em xin bảo đảm. không dám chém gió trước mặt các tiền bối.
Trăn vừa dc 3 nam 5 tháng. đang trong giai đoạn chuẩn bị chờ giao phối lần đầu.
Tại sao em lại cung cấp những em trăn nguyên tem.
Xin thưa la vì nếu trăn đã wa sinh sản rồi thì ko ai bán hết ạh.
Nếu có bán cũng đễ làm da. vì nó đã bị gì rồi.
Em mới tham gia vào diễn đàn mong gầy dựng dc uy tín trong lòng a e. em rất hâm mộ bác HUUHẬU VA BÁCXUÂNVŨ. chỉ mong có ngày dc như các bác.
E cũng co nuôi rắn, nhưng mới đây thôi. cũng nhờ bác HẬU mà rắn e khỏi bệnh.
E xin noi theo gương của bác
Nếu bác có nhu cầu thi cứ call cho e. ko thi cứ post bài em sẽ tận tình giải thích. co nhiều kích cỡ trăn tùy theo bác chọn. từ 20kg -> 45kg nhận cung cấp trăn đực phối giống
 

Mr.suri@Trăn&rắn@bentre

Không gì quí hơn ĐỘC LẬP, TỰ DO
#7
chào bác HÙNG DŨNG nếu cần diều chi xin bác cứ đặt câu hỏi ngay chủ đề này. em xin trả lời tất cả nhũng gì e biết ve tră và gà tre. giá trị kt của con trăn thi tùy theo bác kinh doanh loại hình nào. trăn sinh sản hay tră thị em mới biết mà cho ý kiến
--------

trăn baby thi lúc này ko có phải tới tháng 6 nam 2013 mới có bác. nếu muốn nuôi thi mua loại 5,6 tháng tuổi hoặc 1 năm tuổi. tùy bác mún mua loại bao nhiêu kg sẽ có giá tiền khác nhau. mà đừng nên mua loại 5>6 kg vi đây là loại đắt nhất 300k /1kg xuất khẩu sang hongkong

ai mua trăn mại dzô

--------

upppppppppp cho ngày mới

--------

uppppppppppp cho ngày mới
 

Last edited:

nguyenhungdung

Moderator
BQT WEBSITE
#8
Cám ơn bạn đã trả lời.

Trang này là trang mua bán sinh vật cảnh, do đó thảo luận về kỹ thuật ở đây k đúng quy định của diễn đàn.

Do đó tôi có lập topic nuôi gà tre để mọi người vào trao đổi thảo luận, như vậy mới tập trung, người nuôi dễ tìm đọc.

http://agriviet.com/home/threads/114411-Thao-luan-ve-nuoi-ga-tre#axzz2A2sLcVS6

Còn về trăn thì chưa có topic thảo luận, có lẽ sắp tới cũng nên lập topic nuôi trăn để bà con nuôi trăn tham gia.
 

Mr.suri@Trăn&rắn@bentre

Không gì quí hơn ĐỘC LẬP, TỰ DO
#9
chào bác dũng. vậy em xin lập topic ve nuôi con trăn va kinh tế của nó. mong bác và quý bà con ũng hộ

--------

đảm bảo uy tín chất lượng làm đầu
 
Last edited:
B

bb0ys0

Guest
#10
Bán trăn ờ Cam Ranh

Tôi có nuôi 2 con trăn nặng khoảng 6kg.


Cần bán cặp trăn này ai quan tâm thì liên hệ dưới này nha!
Địa chỉ: Cam Thành Nam, TP.Cam Ranh, Khánh Hòa
SĐT: 0994587527
Giá cả thương lượng sau!
 
H

hathanhvinh

Guest
#12
cho em hoi?

minh muon ban con tran nai khoang 100kg gia khoang bao nhieu vay?
 
Top