Hỏi đáp nếu nuôi 80 con gà mái thì cần máy ap bao nhiêu trứng

dudo92

Nông nghiệp bền vững và định hướng thị trường
Nông dân @
Trung bình đẻ z trứng trong y ngày. Công thức tính trứng ấp (Tối đa), đa kì như sau:
20/y x z x 80. ( trứng )
Z là số trứng mỗi gà đẻ
 


Top