Hỏi đáp nếu nuôi 80 con gà mái thì cần máy ap bao nhiêu trứng

  • Thread starter kutynuoiga91
  • Ngày gửi
như trên tiêu đề ạ
. em chua nuôi gà mái nhiều lần nào nên em chua biết.
.các bác chĩ gíup em ah .
.nuoi khoãng 80 con ga mái cần máy âp bao nhiêu trứng ạ
 


Trung bình đẻ z trứng trong y ngày. Công thức tính trứng ấp (Tối đa), đa kì như sau:
20/y x z x 80. ( trứng )
Z là số trứng mỗi gà đẻ
 


Back
Top