Nhờ chú Xuân Vũ và AE nhận xét con Nhồng của em là gay hay boy hay girl

  • Thread starter sâu
  • Ngày gửi
Em Là Mới Mua 1 Con Nhòng Con Khi E Mua Chổ Bán Người Ta Có 3 Con trong Lòng Cùng Chung Một Lứa Đưa Tay Vào Nó Há Miệng Kêu Xe Xe Tiếng Chim Non E Hỏi Người Ta Nhòng Này Đươc 1 Tháng Rồi.Tại E Cũng Không Rành Về Chim Này Nhưng E Thích Nó Nói Vui Nhà.E Lựa Nó Vì Thấy Nó To Con Hơn Những Con Cùng Lứa Với Lại Kiêu To Hơn Nữa.Giờ Thì Nó Được 3 Tháng Tự Ăn Mà Có Thêm Tật Xấu Thỉnh Thoáng Cắn Tay E Khi Đưa Tay Vào Lấy Hủ Nước Đêm Thay.Căn Đau Lắm Mỗi Lần Giựt tay Trúng Cửa Lòng E bị Chảy Máu Tay E Nóng Lấy Tay Đập Đầu Nó.Thỉnh Thoảng Nó Hót Cái Tiếng Như Mình Bi Đàm Ở Cổ Họng Vậy!Hồi Chim Còn Non E Cho Chim Ăn Dặm Thịt Bò Với Dế Lúc Đầu Mới Mua Về E Cho Cám Trộn Nước Rồi Dút Nó Ăn E Đi Làm Nên Làm Biến Đút Nên E Cũng Trộn Cám Uớt Rồi Bỏ Thí Trong Lòng Cho Nó Ăn Lúc Đó Thấy Tội Nó Lắm Nhưng E Cũng Bỏ Đại Cũng Sợi Mất 1tr6 Hoang.Thấy Nó Mỏ Ăn Đươc Mấy Hôm E Làm Thêm Chập 2 Không Cho ăn Cám Trộn Nước E Bỏ Thức Ăn viên Tròn Mau Đỏ Của Thái Thấy Nó Ăn Có Vẻ Thích lắm Nhưng Nó Phá Quá Nó Ăn No Mỏ Quăng Khắp Dưới Đất E.E Làm 2 Đợt Nó Ốm Tong.Lần Đầu Tiên E Nuôi Chim Mong Mấy A Mấy Chú Góp Y Cho E Để Nuôi Nói Vui Nhà! Nhòng Này Thuộc Loại Nhòng Gì
______Nhấp Vào Liện Kết Hiện Ra Hình Nhấp Vào Ngay Hình 1 Cái Nữa Xem To Và Rỏ Hơn Ạ!_______@@
http://www.upsieutoc.com/images/2015/09/27/hinh0884.jpg
http://www.upsieutoc.com/image/DbGw
http://www.upsieutoc.com/image/DbGH
http://www.upsieutoc.com/image/DbGz
http://www.upsieutoc.com/image/DbGt
http://www.upsieutoc.com/image/DbGm
http://www.upsieutoc.com/image/DbGA
 
Top