nuôi cá trắm đen khết hợp cá vược

Không biết trên diển đàn đả có ai nuôi kết hợp 2 loại cá này chưa e đang dự định nuôi sau khi tìm hiểu về thức ăn của 2 loại cá này thì e ngỉ có thể nuôi kết hợp được. Ai đả tưng nuôi chia sẻ thêm cho e đi để vụ cá sắp tới e iên tâm hơn khi xuống dống
 
Back
Top