Nuôi Le le Sinh Sản

  • Thread starter Xuan Vu
  • Ngày gửi
Đã có rất nhiều người , rất nhiều bài nói về nuôi le le đẻ.
Với bài của tôi là tôi rút kinh nghiệm từ cá nhân tôi. Nên viết cho mọi người tham khảo nhé
Chim le le là giống chim nước giống như vịt, thức ăn chính là lúa, hạt cỏ, hạt kê, rau, rong, bèo, ..v..v...Giá giao động từ 200k đến 600k 1 con loại con trưởng thành, đây là nói về con thịt/.
_ Muốn nuôi cho chim le le đẻ trước nhất là môi trường sinh hoạt, thức ăn, phù hợp ....
Về môi trường sinh hoạt : Cần có nước để tắm, bơi lội đạp mái, tạo cảm giác thích thú cho chim. Nếu có trồng thêm cỏ năng thì càng tốt. Vì chim le le thích đẻ trong đám cỏ năng. Nhưng không quan lắm nếu không có cỏ năng, vì đây là nuôi cách thuần hóa rồi.
_ Thức ăn: Chim le le ăn lúa là chính, hạt cỏ, hạt kê, ... rau, cỏ , rong bèo... . Nói chim le le ăn chay là không đúng , vì không chỉ ăn thực vật không, mà còn còn thêm động vật nhỏ như: Trùn đất, côn trùng, sâu bọ, lăng quăng , trứng nước, tép và cá loại nhỏ con.
*** NUÔI LE LE SINH SẢN KHÔNG THỂ THIẾU:
Dòng nước tốt, nếu là dòng nước chảy qua chuồng là tốt nhất, phải có bèo tấm, bèo cám, rong trứng.... Dòng nước chảy không những chỉ làm sạch mà nó còn mang đến những động vật nhỏ như: cá ròng ròng, cá trâm, cá mặt nước, cá bảy màu, trùn nước, Le le thích ăn những thứ đó. Những thức này cũng có trong rể lục bình, rễ bèo , bám trong rong cỏ...

Vì thế khi cho le le ăn rong, rau cỏ, bèo... không nên rửa sạch. Sẽ làm mất đi những thức ăn quí giá cho le le đẻ.
Nếu thíếu những thức ăn trên le le khó mà đẻ được
- Có nhưng nơi nuôi le le bằng cám vịt đẻ, le le vẫn không đẻ. Đừng tưởng lầm rằng le le chịu trống cho ăn CÁM VỊT ĐẺ là đẻ ngay , sai lầm rồi, nếu thiếu những thức ăn phụ trên

** CÁM VỊT ĐẺ : cũng rất quan trọng cho le le sinh sản, nhưng đơn thuần thì không tốt, phối họp với lúa, rong rau bèo và động vật nhỏ nói trên, thì rất tuyệt vời.

***Tại sao chỉ thấy cho ăn lúa và lục bình mà le le vẫn đẻ?
Đây là những mô hình nuôi rất đạt. Vì môi trường này có dòng nước chảy qua, đã mang những con vật cần thiết cho sự hình thành trứng nên le le đẻ tốt. Lúa là thứ thức ăn chính
 


Last edited by a moderator:


Back
Top