Bài Toán Tính Về Nuôi Le Le

Này hởi các bạn thân yêu ơi. Ai cũng muốn làm giàu, ai cũng muốn có nhiều tiền ... Vì thế đấy, thấy ai có số tiền to là mình cũng muốn có.
Đây là nói về con le le. giá lúc cao 500k 1 con nặng 400gram( tôi nói 500k/1con nhưng có chỗ thu vào cao hơn ) , thì tính ra giá hơn triệu 1 kg, giá nửa triệu 1 con, có hàng trăm, ngàn con thì nhiều tiền nhỉ. Thức ăn qua què là lúa và rong cỏ. Dễ nuôi, dễ làm, dễ có tiền quá , thế là sao không làm ha ha ha ha
Ai dám chắc là le le không bệnh, không chết khi nuôi không??????
Một con le le từ lúc nở ra đến bán không phải mấy tháng đâu nhé. Nó đúng vào mùa sinh sản của nó, tức 1 năm. Năm nay nở ra , năm sau mới bán được giá cao.
VÌ:
Vì vào mùa sinh sản giá mới cao, và lúc đó nó mới trưởng thành, lông ức trổ đỏ nâu mới bán giá cao được.
Những lão LU BU nói nuôi vài tháng bán được giá cao là cách nuôi khác. Cánh nuôi này tôi sẽ nói sau.
Thì thử nghĩ 12 tháng con le le ăn bao nhiêu, bệnh dịch rình rập thế nào.....
Hãy nghĩ kỹ trước khi làm nhé "Thiên Thời Điạ Lợi Nhân Hòa" nhé
Nhưng đối với gia súc gia cầm khác , con le le có giá trị hơn nhiều. Vì thế mình nên tính kỹ trước khi nuôi nhé
Và tại sao vẫn có nhiều nơi, nuôi hàng trăm , hàng ngàn con le le để bán. Và thấy họ có số tiền to. Đó là cách nuôi chuyển tiếp mà thôi.
Số tiền to đó thật ra nếu mua con giống thì cũng chẳng có lời bao nhiêu.
Nhưng cách nuôi chuyển tiếp nhanh hơn, rồi từ đây phong trào nuôi chuyển tiếp rần rộ. Sẽ gây đến giá cả lúc thu vào. Cái này là tự mình hại mình đó. Bởi gì mua giá vào cao bán ra chưa chắc là cao, còn thức ăn, dịch bệnh...
Còn 1 điểm phải lưu ý nhất là.
******Nếu trên thị trường phân biệt giữa con nuôi và con hoang dã thì người nuôi chết là cái chắc. Hiện nay với con le le thì chưa có phân biệt đó
Giống như rắn, dúi, heo rừng, nhím ,..v...v Đã phân biệt rỏ ràng
 HungIT

Lữ khách
Nhập vào hơn 300k bán ra khoản 500k chi phi nuôi vài tháng thi cũng có lời . nhưng dịch bệnh thì ăn cám.
 

nguoinhaque

Nhanong.Com
Này hởi các bạn thân yêu ơi. Ai cũng muốn làm giàu, ai cũng muốn có nhiều tiền ... Vì thế đấy, thấy ai có số tiền to là mình cũng muốn có.
Đây là nói về con le le. giá lúc cao 500k 1 con nặng 400gram( tôi nói 500k/1con nhưng có chỗ thu vào cao hơn ) , thì tính ra giá hơn triệu 1 kg, giá nửa triệu 1 con, có hàng trăm, ngàn con thì nhiều tiền nhỉ. Thức ăn qua què là lúa và rong cỏ. Dễ nuôi, dễ làm, dễ có tiền quá , thế là sao không làm ha ha ha ha
Ai dám chắc là le le không bệnh, không chết khi nuôi không??????
Một con le le từ lúc nở ra đến bán không phải mấy tháng đâu nhé. Nó đúng vào mùa sinh sản của nó, tức 1 năm. Năm nay nở ra , năm sau mới bán được giá cao.
VÌ:
Vì vào mùa sinh sản giá mới cao, và lúc đó nó mới trưởng thành, lông ức trổ đỏ nâu mới bán giá cao được.
Những lão LU BU nói nuôi vài tháng bán được giá cao là cách nuôi khác. Cánh nuôi này tôi sẽ nói sau.
Thì thử nghĩ 12 tháng con le le ăn bao nhiêu, bệnh dịch rình rập thế nào.....
Hãy nghĩ kỹ trước khi làm nhé "Thiên Thời Điạ Lợi Nhân Hòa" nhé
Nhưng đối với gia súc gia cầm khác , con le le có giá trị hơn nhiều. Vì thế mình nên tính kỹ trước khi nuôi nhé
Và tại sao vẫn có nhiều nơi, nuôi hàng trăm , hàng ngàn con le le để bán. Và thấy họ có số tiền to. Đó là cách nuôi chuyển tiếp mà thôi.
Số tiền to đó thật ra nếu mua con giống thì cũng chẳng có lời bao nhiêu.
Nhưng cách nuôi chuyển tiếp nhanh hơn, rồi từ đây phong trào nuôi chuyển tiếp rần rộ. Sẽ gây đến giá cả lúc thu vào. Cái này là tự mình hại mình đó. Bởi gì mua giá vào cao bán ra chưa chắc là cao, còn thức ăn, dịch bệnh...
Còn 1 điểm phải lưu ý nhất là.
******Nếu trên thị trường phân biệt giữa con nuôi và con hoang dã thì người nuôi chết là cái chắc. Hiện nay với con le le thì chưa có phân biệt đó
Giống như rắn, dúi, heo rừng, nhím ,..v...v Đã phân biệt rỏ ràng
Nhập vào hơn 300k bán ra khoản 500k chi phi nuôi vài tháng thi cũng có lời . nhưng dịch bệnh thì ăn cám.
ĐỐI VỚI NGƯỜI BIẾT NUÔI GẶP DỊCH BỆNH THÌ ĂN CÁM, GẶP NGƯỜI KHÔNG BIẾT THÌ NHIỀU KHI CÁM KHÔNG CÓ MÀ ĂN ẤY CHỨ
 

Quảng cáo

Top