Con Le Le

  • Thread starter Xuan Vu
  • Ngày gửi
Le le là loài chim nước, bay được bơi lội được, giống như vịt, về cách sinh hoạt, sinh sản và cả thức ăn. Nhưng khác là le le không ăn cá , nhái ... như vịt. Mà chỉ ăn hạt, rau, rong cỏ, tảo, bèo và động vật phù du, trùn , sâu bọ , nhện , trứng nước....
Le le hiện nay vẫn có người nuôi để thật, và vẫn có rất nhiều người nuôi đẻ ảo.
Giá trị của le le không thay đổi, từ 250k đến 550k/con loại trưởng thành khoảng 400gram 1 con.
Với giá đó người nuôi có lời nếu sinh sản được, hoặc biết thời giá của nó
Cứ độ vào mùa gió bấc, lập đông le le giá rất rẻ khoảng 200, 250k con . Vào tháng này le le lập thành đàn bay đi và dể bị đánh bắt, có nhiều con tơ mới lớn chưa được 1 năm tuổi. Vì thế le le rất rẽ và khó bán.
Cứ độ vào mùa mùa chim le le bắt cặp chim ra từng cặp, từng vùng riêng, ít di chuyển, nên khó đánh bắt, vì thế le le giá rất cao. Thường vào tháng này giá rất cao.
Cho nên mấy lão ở những nơi có nhiều le le họ sẽ trữ lại , và bán vào lúc giá đắc, hiếm hàng.
Có số người nói thật , có số nói ảo là nuôi sinh sản , để bán con giống
Vì nuôi sinh sản cũng không khó lắm, nếu biết phối hợp thức ăn và môi trường tốt là le le đẻ thôi/.
Le le dể thuần dể dạng người, . Nuôi đẻ nên tập cho dạng người le le đẻ mới tốt .
Thức ăn cung đóng 1 vai trò quan trọng cho việc nuôi le le đẻ
Nói là le le không ăn cá, nhưng vào mùa sinh sản le le cũng ăn 1 vài loài cá nhỏ , như cá 7 màu, mặt nước, trâm, mồm, tép ... loại cá nhỏ con này, le le cũng ăn 1 số ít . để đủ nhu cầu tạo trứng.
 


Le le là loài chim nước, bay được bơi lội được, giống như vịt, về cách sinh hoạt, sinh sản và cả thức ăn. Nhưng khác là le le không ăn cá , nhái ... như vịt. Mà chỉ ăn hạt, rau, rong cỏ, tảo, bèo và động vật phù du, trùn , sâu bọ , nhện , trứng nước....
Le le hiện nay vẫn có người nuôi để thật, và vẫn có rất nhiều người nuôi đẻ ảo.
Giá trị của le le không thay đổi, từ 250k đến 550k/con loại trưởng thành khoảng 400gram 1 con.
Với giá đó người nuôi có lời nếu sinh sản được, hoặc biết thời giá của nó
Cứ độ vào mùa gió bấc, lập đông le le giá rất rẻ khoảng 200, 250k con . Vào tháng này le le lập thành đàn bay đi và dể bị đánh bắt, có nhiều con tơ mới lớn chưa được 1 năm tuổi. Vì thế le le rất rẽ và khó bán.
Cứ độ vào mùa mùa chim le le bắt cặp chim ra từng cặp, từng vùng riêng, ít di chuyển, nên khó đánh bắt, vì thế le le giá rất cao. Thường vào tháng này giá rất cao.
Cho nên mấy lão ở những nơi có nhiều le le họ sẽ trữ lại , và bán vào lúc giá đắc, hiếm hàng.
Có số người nói thật , có số nói ảo là nuôi sinh sản , để bán con giống
Vì nuôi sinh sản cũng không khó lắm, nếu biết phối hợp thức ăn và môi trường tốt là le le đẻ thôi/.
Le le dể thuần dể dạng người, . Nuôi đẻ nên tập cho dạng người le le đẻ mới tốt .
Thức ăn cung đóng 1 vai trò quan trọng cho việc nuôi le le đẻ
Nói là le le không ăn cá, nhưng vào mùa sinh sản le le cũng ăn 1 vài loài cá nhỏ , như cá 7 màu, mặt nước, trâm, mồm, tép ... loại cá nhỏ con này, le le cũng ăn 1 số ít . để đủ nhu cầu tạo trứng.
Hôm nay tập trung vào con le le nhiều vậy anh. Chắc sắp có biến, quan trọng là kỹ t
Le le là loài chim nước, bay được bơi lội được, giống như vịt, về cách sinh hoạt, sinh sản và cả thức ăn. Nhưng khác là le le không ăn cá , nhái ... như vịt. Mà chỉ ăn hạt, rau, rong cỏ, tảo, bèo và động vật phù du, trùn , sâu bọ , nhện , trứng nước....
Le le hiện nay vẫn có người nuôi để thật, và vẫn có rất nhiều người nuôi đẻ ảo.
Giá trị của le le không thay đổi, từ 250k đến 550k/con loại trưởng thành khoảng 400gram 1 con.
Với giá đó người nuôi có lời nếu sinh sản được, hoặc biết thời giá của nó
Cứ độ vào mùa gió bấc, lập đông le le giá rất rẻ khoảng 200, 250k con . Vào tháng này le le lập thành đàn bay đi và dể bị đánh bắt, có nhiều con tơ mới lớn chưa được 1 năm tuổi. Vì thế le le rất rẽ và khó bán.
Cứ độ vào mùa mùa chim le le bắt cặp chim ra từng cặp, từng vùng riêng, ít di chuyển, nên khó đánh bắt, vì thế le le giá rất cao. Thường vào tháng này giá rất cao.
Cho nên mấy lão ở những nơi có nhiều le le họ sẽ trữ lại , và bán vào lúc giá đắc, hiếm hàng.
Có số người nói thật , có số nói ảo là nuôi sinh sản , để bán con giống
Vì nuôi sinh sản cũng không khó lắm, nếu biết phối hợp thức ăn và môi trường tốt là le le đẻ thôi/.
Le le dể thuần dể dạng người, . Nuôi đẻ nên tập cho dạng người le le đẻ mới tốt .
Thức ăn cung đóng 1 vai trò quan trọng cho việc nuôi le le đẻ
Nói là le le không ăn cá, nhưng vào mùa sinh sản le le cũng ăn 1 vài loài cá nhỏ , như cá 7 màu, mặt nước, trâm, mồm, tép ... loại cá nhỏ con này, le le cũng ăn 1 số ít . để đủ nhu cầu tạo trứng.
Hôm nay tập trung
Bác vũ biết mối nào bắt giá từ 200 đến 250k/con không
VẤN ĐỀ NÀY BẠN NÊN ALO TRỰC TIẾP CHO BÁC VŨ NHÉ
 
hiện nay đang vào mùa le le sinh sản, làm gì có số lượng lớn mà mua. Đợi tới gần tết muốn mua bao nhiêu cũng có mà
Bac o dau.cho sdt di
hiện nay đang vào mùa le le sinh sản, làm gì có số lượng lớn mà mua. Đợi tới gần tết muốn mua bao nhiêu cũng có mà
hiện nay đang vào mùa le le sinh sản, làm gì có số lượng lớn mà mua. Đợi tới gần tết muốn mua bao nhiêu cũng có mà
Bac o dau.cho sdt di
hiện nay đang vào mùa le le sinh sản, làm gì có số lượng lớn mà mua. Đợi tới gần tết muốn mua bao nhiêu cũng có mà
 
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top