nuôi- nuôi trồng - TẠI sao ?!

anh em trên diễn đàn cho mình hỏi câu này : vì sao lại gọi là nuôi trồng thủy sản mà ko gọi là nuôi thủy sản
Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản là một tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ Thủy sản có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ thủy sản, bao gồm: Nghiên cứu các vấn đề về giống, nuôi trồng, bệnh, môi trường thủy sản; bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản nội địa và ven biển; công nghệ sau thu hoạch; nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất. Vì thế chúng ta quen gọi là nuôi trồng thủy sản - tên của tổ chức, chứ không gị là nuôi thủy sản.
Đó là ý kiến cá nhân, còn ACE thì sao?
 
Vì thủy sản ngoài nuôi các loại thủy sản còn có trồng rau câu,các loại rong biển ,trồng rừng ngập mặn,.. vì thế có thêm chữ Trồng là đúng rồi bạn
 


Back
Top