Nuôi rùa sinh sản

#1
Rùa đất lớn hoặc rùa sen vàng là rùa lớn thứ 2 ở Việt Nam. Rùa trưởng thành đạt trọng lượng 25kg, chiều dài mai 60cm. Rùa có giá trị kinh tế cao và có khả năng nuôi sinh sản theo mới hình trang trại. Rùa giao phối khi kết thúc mùa mưa thường từ tháng 5-10 và đẻ trứng từ tháng 10-12. Trứng sẽ nở trong vòng 6 tháng. Khi bắt đầu mùa mưa vào tháng 5 rùa nở. Mỗi con đẻ từ 6-20 trứng tuỳ theo trọng lượng. Tham khảo kỹ thuật nuôi tại
 

nguyễn văn dư

Nhà nông nghiệp dư
#2
Rùa đất lớn hoặc rùa sen vàng là rùa lớn thứ 2 ở Việt Nam. Rùa trưởng thành đạt trọng lượng 25kg, chiều dài mai 60cm. Rùa có giá trị kinh tế cao và có khả năng nuôi sinh sản theo mới hình trang trại. Rùa giao phối khi kết thúc mùa mưa thường từ tháng 5-10 và đẻ trứng từ tháng 10-12. Trứng sẽ nở trong vòng 6 tháng. Khi bắt đầu mùa mưa vào tháng 5 rùa nở. Mỗi con đẻ từ 6-20 trứng tuỳ theo trọng lượng. Tham khảo kỹ thuật nuôi tại
bác chủ thớt có rùa đất lớn giống không, mình ở cần thơ ?
thank bác