ỐC GIÁC VÀNG- CÁ NINJA - CÁ SƠN ĐÁ

#1
1- CÁ NINJA- ĐẶC SẢN QUI NHƠNCÁ NINJA
: 3-6 con/kg; Đông IQF, 10kg/pe. Gía : 110 000 đ/kg

2- CÁ BÒ HÒM ( BỎ RUỘT): Đông IQF

-Loại 0,3-0,4 kg/con: 100 000 đ/kg

-Loại 0,4-1,0 kg/con: 120 000 đ/kg

3- Cá bò da làm sạch ( lột da, bỏ ruột) .

Size : 0,8-1,5 kg/con, Đông IQF, đóng gói : 10 kg/pe. Gía : 90.000 đ/kg4- CÁ SƠN ĐÁ 0,5-1,5 kg/con. Đông IQF, giá : 90 000 đ/kg5- CÁ SẠO: 0,5-1,5 kg/con , đông IQF, Gía : 90 000 đ/kg6- CÁ TRẦM BÌ: 0,5-1,5 kg/con, đông IQF, Gía : 85 000 đ/kg

7-Tôm càng biển
: đông IQF, 15 -20 con/kg ; giá 145 000 đ/kg8- Mắt cá ngừ đại dương: Đông IQF,
Loại: 5-8 con/kg,giá 45000 đ/kg,
Loại: 8-12 con/kg, giá 38 000 đ/kg9- Bao tử cá ngừ đại dương:
Loại 500g/pe : 40 000 đ/kg
Loại 10kg/pe: 38 000 đ/kg10- ỐC GIÁC VÀNG ( 0,8-2kg/con): đông IQF , Gía 140 000 đ/kg

11- MỰC LÁ ĐẠI DƯƠNG (3-4kg/con): bỏ ruột, đông IQF, giá 85 000 đ/kg
Xin liên hệ : 012 88 690 346 – Mr Hùng, Qui Nhơn, Bình Định

Email: tranphihungcb35@gmail.com