ỔI NỮ HOÀNG

oi_dai_loan

MÃNG CẦU XIÊM THÁI 100%
#1
<p><font size="7" face="Calibri"><u>K&iacute;nh ch&agrave;o b&agrave;&nbsp; con n&ocirc;ng d&acirc;n</u> . </font></p><p><font size="7" face="Calibri"><em>H&ocirc;m nay vườn c&acirc;y ăn tr&aacute;i của t&ocirc;i đang sản xuất v&agrave; cung cấp giống ổi Nữ&nbsp; Ho&agrave;ng . Qua&nbsp; một thời&nbsp; gian mua giống ổi n&agrave;y&nbsp; về trồng&nbsp; thử ,T&ocirc;i&nbsp; nhận ra giống ổi Nữ Ho&agrave;ng c&oacute; nhiều ưu điểm vượt trội hơn Ổi Đ&agrave;i Loan :</em></font></p><p><font size="7" face="Calibri"><strong>-Tr&aacute;i&nbsp; to vừa phải ,ph&ugrave; hợp với nhu cầu của thị trường (loại I )</strong></font></p><p><font face="Calibri"><font size="7"><strong>-100% tr&aacute;i đều&nbsp; c&oacute; độ gi&ograve;n (hơn&nbsp; Ổi Đ&agrave;i Loan 2 lần)&nbsp; v&agrave; ngọt cao &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></font></font></p><p><font size="7" face="Calibri"><strong>-kh&ocirc;ng cần sử dụng bao xốp ( tiết kiệm chi ph&iacute; 1500đ/kg)</strong></font></p><p><font size="7" face="Calibri"><strong>-Gi&aacute; th&agrave;nh hiện&nbsp; nay&nbsp; 25000 đ/kg&nbsp; .V&igrave; l&agrave; giống c&acirc;y mới v&agrave; chất lượng vượt trội</strong></font></p><p><font size="7" face="Calibri"><em>Trước nay&nbsp; vườn của t&ocirc;i chuy&ecirc;n canh sản xuất Ổi L&ecirc; Đ&agrave;i Loan với diện t&iacute;ch 2,5 ha .l&agrave;&nbsp; vườn ổi đứng h&agrave;ng đầu về năng xuất v&agrave; sản lượng tr&aacute;i của khu vực .nhưng sau khi nhận thấy chất lượng vượt trội của giống mới Nữ Ho&agrave;ng n&ecirc;n vườn c&acirc;y ch&uacute;ng t&ocirc;i đang bắt đầu mạnh dạng đầu tư v&agrave; nh&acirc;n giống với số lượng lớn để mở rộng diện t&iacute;ch v&agrave; cung cấp giống cho qu&yacute; b&agrave; con gần xa&hellip;</em></font></p><p><font size="7" face="Calibri">* <u>Qu&yacute; b&agrave; con c&oacute; &nbsp;nhu cầu về giống c&acirc;y trồng mới n&agrave;y c&oacute; thể li&ecirc;n hệ tới vườn ổi&nbsp; của t&ocirc;i qua địa chỉ :</u></font></p><p><font color="#ff0000" size="7" face="Calibri">Anh &nbsp;S&Aacute;U S&Aacute;NG .Số nh&agrave; 20 &ndash; Tổ 1 - Ấp 3 &ndash;X&atilde; T&Acirc;N HƯNG &ndash;C&Aacute;I B&Egrave; &ndash;TIỀN GIANG</font></p><p><font color="#ff0000" size="7" face="Calibri"><u><font color="#000000">SDT :</font></u> 01679762473</font></p><p><font color="#ff0000" size="7" face="Calibri"><u><font color="#000000">ĐI&Ecirc;N THOẠI HỔ TRỢ :</font></u> 0909733717 </font></p><p><font color="#ff0000" size="7" face="Calibri" /></p><p><font color="#ff0000" size="7" /></p><p align="left"><font size="7" /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẦN THANH PHONG
- Địa chỉ: TỔ 1 -ẤP 3 -XÃ TÂN HƯNG -CÁI BÈ -TIỀN GIANG
- Điện thoại: 01679762473 - Fax: 0909733717
- email: phonglangtu1983@yahoo.com
 

oi_dai_loan

MÃNG CẦU XIÊM THÁI 100%
#5
ổi nữ hoàng

chào các bạn
hiện giờ mình chua chup ảnh trái ổi nữ hoàng lại ,mình sẽ up lên sau .
cac bạn có thể xem trên google
giá ổi nhánh hiện nay là 25k/nhánh .nếu mua với số lượng lớn thì mình sẽ giam xuống nữa
các bạn cứ tham khảo nha . vườn ổi của mình đảm bảo về kỷ thuật và tiêu thụ sản phẩm cho các bạn
 

oi_dai_loan

MÃNG CẦU XIÊM THÁI 100%
#7
ổi nữ hoàng

kính chào bà con nông dân .
hôm nay vườn cây ăn trái của tôi đang sản xuất và cung cấp giống ổi nữ hoàng . Qua một thời gian mua giống ổi này về trồng thử ,tôi nhận ra giống ổi nữ hoàng có nhiều ưu điểm vượt trội hơn ổi đài loan :
-trái to vừa phải ,phù hợp với nhu cầu của thị trường (loại i )
-100% trái đều có độ giòn (hơn ổi đài loan 2 lần) và ngọt cao
-không cần sử dụng bao xốp ( tiết kiệm chi phí 1500đ/kg)
-giá thành hiện nay 25000 đ/kg .vì là giống cây mới và chất lượng vượt trội
trước nay vườn của tôi chuyên canh sản xuất ổi lê đài loan với diện tích 2,5 ha .là vườn ổi đứng hàng đầu về năng xuất và sản lượng trái của khu vực .nhưng sau khi nhận thấy chất lượng vượt trội của giống mới nữ hoàng nên vườn cây chúng tôi đang bắt đầu mạnh dạng đầu tư và nhân giống với số lượng lớn để mở rộng diện tích và cung cấp giống cho quý bà con gần xa…
* quý bà con có nhu cầu về giống cây trồng mới này có thể liên hệ tới vườn ổi của tôi qua địa chỉ :
anh sáu sáng .số nhà 20 – tổ 1 - ấp 3 –xã tân hưng –cái bè –tiền giang
sdt : 0909 733717

thông tin người gửi:

- tên dn/cá nhân: trần thanh phong
- địa chỉ: tổ 1 -ấp 3 -xã tân hưng -cái bè -tiền giang
- điện thoại: 0909 733717
- email: phonglangtu1983@yahoo.com
nhan hop dong cung cap cay giong so luong lon

chung toi
 

Last edited:

hoangha49

Nông Dân Daklak
#8
Anh cho Em hỏi, giống Ổi này có phù hợp với thổ nhưởng của vùng đất Tấy Nguyên ko? và giá cây giống như thế nào? Em đang quan tâm! rất mong Anh giúp đở.
 

voquyvinh

Nhà nông nghiệp dư
#9
Bạn cho mình hoi, mình co 2 ha đất đó ba dan ỡ nghĩa đàn - nghệ an, nếu trông ổi này có phù hợp với đất này không? thời tiết ở đây cớ khỏng 3 tháng nắng nóng, nhiệt độ caop nhất khoảng 39oC, gói nam nên đất khô và dễ mất nước!
 
Top