Rầy trắng trên cây cà phê thì làm thế nào cho hết nhỉ???

Số là ba em trồng rất nhiều ca phê nhưng không hiểu vì sao mà dao này rầy trắng cứ bám vào đầy cây, xịt rất nhiều loại thuốc rầy mà cũng không hết được, có bác nào có ý kiến gì, hoặc có thuốc gì trị rầy trắng hay tư vấn giúp ba em với ạ hiii :hoa:
 


Số là ba em trồng rất nhiều ca phê nhưng không hiểu vì sao mà dao này rầy trắng cứ bám vào đầy cây, xịt rất nhiều loại thuốc rầy mà cũng không hết được, có bác nào có ý kiến gì, hoặc có thuốc gì trị rầy trắng hay tư vấn giúp ba em với ạ hiii :hoa:
mua thuốc rầy dragon + diệt trứng xit thẳng vào con rầy, xong mua thuốc diệt kiến rải đều vườn
 
Số là ba em trồng rất nhiều ca phê nhưng không hiểu vì sao mà dao này rầy trắng cứ bám vào đầy cây, xịt rất nhiều loại thuốc rầy mà cũng không hết được, có bác nào có ý kiến gì, hoặc có thuốc gì trị rầy trắng hay tư vấn giúp ba em với ạ hiii :hoa:
hãy thử dùng actara của ct syngenta xem sao.
 


Back
Top