Tầng đất bao nhieu m có thể trông đc cay bơ

Mình có 2 ha đất đá núi lửa , tầng đất sâu khoảng 1m đến 1,5 m. Cho mjnh hoi có thể trông cây bơ đươc không.(tính đào hố rồi đổ đất). Mọi người ai có kinh nghiệm về trồng bơ cho minh xin lơi khuyên. Thanks mọi người.
 


khoan vu

Lữ khách
Mình có 2 ha đất đá núi lửa , tầng đất sâu khoảng 1m đến 1,5 m. Cho mjnh hoi có thể trông cây bơ đươc không.(tính đào hố rồi đổ đất). Mọi người ai có kinh nghiệm về trồng bơ cho minh xin lơi khuyên. Thanks mọi người.
Mình có 2 ha đất đá núi lửa , tầng đất sâu khoảng 1m đến 1,5 m. Cho mjnh hoi có thể trông cây bơ đươc không.(tính đào hố rồi đổ đất). Mọi người ai có kinh nghiệm về trồng bơ cho minh xin lơi khuyên. Thanks mọi người.
tam 1m la dk r ban oj nhung dat paj nac it soi, ma ban dinh trog jog bo j vay
 


Top