Tập đoàn quốc tế về nông nghiệp Israel ATIG cần hợp tác

ATIG_VIETNAM

Thành viên mới
#1
Kính gởi quý đối tác & bà con nông dân:

Tập đoàn tư vấn các giải pháp canh tác nông nghiệp quốc tế ATIG, được thành lập từ 2000 (www.atig-ltd.com) có trụ sở chính tại Israel.

Hiện chúng tôi đang thúc đẩy triển khai các dự án canh tác trồng trọt công nghệ cao tại Việt Nam. Nhằm đáp ứng một số danh mục dự án đang lập thành và chuẩn bị triển khai, chúng tôi kính mời quý đối tác/bà con nông dân có sự quan tâm và nguồn lực tìm hiểu và xem xét.

Mục tiêu chính của dự án: Triển khai ứng dụng công nghệ cao trong canh tác nhằm năng cao năng xuất cây trồng, nâng cao chất lượng thành phẩm để đạt chuẩn xuất khẩu.
Giai đoạn 1 ưu tiên rau - củ - quả ngắn ngày, được tiêu dùng chủ ye61u trong bữa ăn hàng ngày.

Theo đó, hiện chúng tôi mong muốn hợp tác trồng 100 hecta dưa leo giống của Israel, có thể cho năng suất 150 tấn/hecta/1 vụ mùa, đạt chuẩn xuất khẩu cao nhất trên toàn cầu.

Qúy đối tác/bà con nông dân quan tâm, xin vui lòng liên hệ sớm:

Mr. Huy Nguyễn - Đại diện thương mại khu vực Châu Á
Tập đoàn ATIG Israel, www.atig-ltd.com
0908.897.280 - Email: vina.inca.project@gmail.com
 

Jerrychuot

Thành viên gắn bó
#2
Kính gởi quý đối tác & bà con nông dân:

Tập đoàn tư vấn các giải pháp canh tác nông nghiệp quốc tế ATIG, được thành lập từ 2000 (www.atig-ltd.com) có trụ sở chính tại Israel.

Hiện chúng tôi đang thúc đẩy triển khai các dự án canh tác trồng trọt công nghệ cao tại Việt Nam. Nhằm đáp ứng một số danh mục dự án đang lập thành và chuẩn bị triển khai, chúng tôi kính mời quý đối tác/bà con nông dân có sự quan tâm và nguồn lực tìm hiểu và xem xét.

Mục tiêu chính của dự án: Triển khai ứng dụng công nghệ cao trong canh tác nhằm năng cao năng xuất cây trồng, nâng cao chất lượng thành phẩm để đạt chuẩn xuất khẩu.
Giai đoạn 1 ưu tiên rau - củ - quả ngắn ngày, được tiêu dùng chủ ye61u trong bữa ăn hàng ngày.

Theo đó, hiện chúng tôi mong muốn hợp tác trồng 100 hecta dưa leo giống của Israel, có thể cho năng suất 150 tấn/hecta/1 vụ mùa, đạt chuẩn xuất khẩu cao nhất trên toàn cầu.

Qúy đối tác/bà con nông dân quan tâm, xin vui lòng liên hệ sớm:

Mr. Huy Nguyễn - Đại diện thương mại khu vực Châu Á
Tập đoàn ATIG Israel, www.atig-ltd.com
0908.897.280 - Email: vina.inca.project@gmail.com
Có bao tiêu sản phẩm không? Cơ hội nè anh @leviet_law
 
T

Trần Minh Mẫn

Guest
#5
Tôi muốn hợp tác với đối tác phải làm sao
SĐT: 0907228963.
 

Hongnamkg

Lữ khách
#7
Ủy
Kính gởi quý đối tác & bà con nông dân:

Tập đoàn tư vấn các giải pháp canh tác nông nghiệp quốc tế ATIG, được thành lập từ 2000 (www.atig-ltd.com) có trụ sở chính tại Israel.

Hiện chúng tôi đang thúc đẩy triển khai các dự án canh tác trồng trọt công nghệ cao tại Việt Nam. Nhằm đáp ứng một số danh mục dự án đang lập thành và chuẩn bị triển khai, chúng tôi kính mời quý đối tác/bà con nông dân có sự quan tâm và nguồn lực tìm hiểu và xem xét.

Mục tiêu chính của dự án: Triển khai ứng dụng công nghệ cao trong canh tác nhằm năng cao năng xuất cây trồng, nâng cao chất lượng thành phẩm để đạt chuẩn xuất khẩu.
Giai đoạn 1 ưu tiên rau - củ - quả ngắn ngày, được tiêu dùng chủ ye61u trong bữa ăn hàng ngày.

Theo đó, hiện chúng tôi mong muốn hợp tác trồng 100 hecta dưa leo giống của Israel, có thể cho năng suất 150 tấn/hecta/1 vụ mùa, đạt chuẩn xuất khẩu cao nhất trên toàn cầu.

Qúy đối tác/bà con nông dân quan tâm, xin vui lòng liên hệ sớm:

Mr. Huy Nguyễn - Đại diện thương mại khu vực Châu Á
Tập đoàn ATIG Israel, www.atig-ltd.com
0908.897.280 - Email: vina.inca.project@gmail.com
Kính gởi quý đối tác & bà con nông dân:

Tập đoàn tư vấn các giải pháp canh tác nông nghiệp quốc tế ATIG, được thành lập từ 2000 (www.atig-ltd.com) có trụ sở chính tại Israel.

Hiện chúng tôi đang thúc đẩy triển khai các dự án canh tác trồng trọt công nghệ cao tại Việt Nam. Nhằm đáp ứng một số danh mục dự án đang lập thành và chuẩn bị triển khai, chúng tôi kính mời quý đối tác/bà con nông dân có sự quan tâm và nguồn lực tìm hiểu và xem xét.

Mục tiêu chính của dự án: Triển khai ứng dụng công nghệ cao trong canh tác nhằm năng cao năng xuất cây trồng, nâng cao chất lượng thành phẩm để đạt chuẩn xuất khẩu.
Giai đoạn 1 ưu tiên rau - củ - quả ngắn ngày, được tiêu dùng chủ ye61u trong bữa ăn hàng ngày.

Theo đó, hiện chúng tôi mong muốn hợp tác trồng 100 hecta dưa leo giống của Israel, có thể cho năng suất 150 tấn/hecta/1 vụ mùa, đạt chuẩn xuất khẩu cao nhất trên toàn cầu.

Qúy đối tác/bà con nông dân quan tâm, xin vui lòng liên hệ sớm:

Mr. Huy Nguyễn - Đại diện thương mại khu vực Châu Á
Tập đoàn ATIG Israel, www.atig-ltd.com
0908.897.280 - Email: vina.inca.project@gmail.com
Có còn kịp k?