Bán thanh lý gà lai peru đá tiền lớn đây

#1
tình hình là sắp đi làm nên cần bán 1 số gà lai peru lai mỹ đá tiền lớn đã qua thế hệ cha mẹ đá cựa tròn nên anh em cứ yên tam về chất lượng gà tai ngã ba lộ tẽ thốt nốt cần thơ có thễ ship lên vòng xoay an lạc bình chánh hcm 0903002124 gap trung đầu tiên là em gà 50mỹ 25peru 25viet nặng 3k2 8 tháng gà cao như con cò lối đá nạp lùa vo gai chup cái đá không buôn em nào xỗ với nó về có thể bõ ăn

gà đang thã mái có dàng xương to khũng khiếp max nuôi đá 3k3 giá 5t5 0903002124 gap trung
em thứ 2 50peru 50 việt mẹ peru rặc cha việt gà nặng 2k6 que đõ chân chì ức ó ngực hơi ưỡn 8 tháng lối đá nạp từng chân lùa chính sát gà vo gay chà liên tục không buôn 0903002124 gap trung nga ba lộ tẽ thốt nốt cần thơ ga có thễ ship lên vòng xoay an lạc hcm
giá 4t 0903002124 gap trung
em thứ 3 lai gần rặc lai 50mỹ 25peru có máu việt nặng 2k1 hơi ngắn đòn 1 tý nhưng anh này mang đậm chất gà lai thả ra nạp nhu điên tốc dộ gà 8 tháng có thễ đá lấu dược cho những bạn nhõ mới tập chơi gà lai giá 2t3


toàn bộ gà trên là gà nhà đỗ ra sắp sĩ 8 tháng nhưng đã cự mạnh nếu gà về chạy con nào anh em co thễ đem gà lại tui sẵn sàn hoàng tiền còn 1 số gà lai 75 50 nặng từ 2k4 dến 2k7 đễ tại ac lac bình chánh hcm anh em có thễ đến xem gà va bất 1 con về đá thữ buôn bán tại nhà quy tính chứ không phãi dân mua di bán lại có thễ bao anh em dá 0903002124 gap trung cám ơn anh em đa đọc tin up phu mình cám ơn