Thông tin về nuôi chim trĩ đỏ khoang cổ trắng.

  • Thread starter huyvumanh
  • Ngày gửi
Qua các năm nuôi dưỡng chim trĩ đỏ tôi thấy rằng:
1. Đặc điểm sinh học của chim Trĩ ổn định cao. Chim mái đẻ trứng khi đạt 32-33 tuần tuổi, thời gian đẻ trứng của chim Trĩ mái chủ yếu vào 10h30-15h 30 trong ngày và đẻ rộ từ khoảng tháng 2 đến tháng 10 dương lịch hàng năm. Năm đẻ thứ nhất trung bình 95 quả, tiêu tốn thức ăn là 3,0 kg thức ăn /10 trứng; năm thứ hai tương ứng là 70 quả và tiêu tốn lượng thức ăn 4,0 kg thức ăn /10 trứng. Khối lượng trứng nặng từ 25 – 30g. Nuôi thịt đến 16 tuần tuổi khối lượng cơ thể trung bình là 1kg/con, tiêu tốn khối lượng thức ăn khoảng 4,5 kg.</SPAN></SPAN>
 Quảng cáoTop