thu mua cá chình

  • Thread starter http://baonguyenfood.vn/
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

http://baonguyenfood.vn/

Guest
#1
C&Ocirc;NG TY CH&Uacute;NG CHUY&Ecirc;N THU MUA C&Aacute; CH&Igrave;NH SUỐI SỐNG ,SỐ LƯỢNG ỔN ĐỊNH,HỢP T&Aacute;C L&Acirc;U D&Agrave;I<br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: http://baonguyenfood.vn/
- Địa chỉ: da nang
- Điện thoại: 0912929605 - Fax: 0982254599
- email: thuyhaisanvietnam@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top