Thức ăn và vật dụng giá cực tốt đây

#1
Thức ăn trộn
với hơn 20 thành phần thức ăn tươi
"đã bỏ 1 số thành phần mau móc hỏng tránh gây hại cho hamster"
- quy cách đóng gói : 500g , 1Kg

Giá : 20.000 VNĐ/ 500g , 35.000 VNĐ/ 1Kg

Mùn Cưa

-Mùi thơm tự nhiên tốt cho hamster
Giá:14.000VNĐ

Giấy thơm
- lót chuồng cho Hamster đẻ hoặc lót bình thường
Giá:24.000VNĐ

Cát Lót Thơm : JERRY LITI
- 1.2 Kg
Giá:24.000VNĐ

Các loại hạt​


Sâu khô ---->Giá:15.000VNĐ/bịch 50g
Bánh sữa ---->Giá:5.000VNĐ/bịch
Hạt ba khía ---->Giá:7.000VNĐ/bịch 100g,65.000/kg
Hạt kham ---->Giá:8.000VNĐ/bịch 100g,75.000/kg
Hạt láng ---->Giá:8.000VNĐ/bịch 100g,75.000/kg
Hạt kê bóng ---->Giá:5.000VNĐ/bịch 100g,45.000/kg

Liên hệ: 092.892.6993 (An - 20t)

Địa chỉ: 59-Đường Số 3- CX.Chu Văn An-Bình Thạnh
(vui lòng call trước khi đến).
 

Top