Tìm nơi tiêu thụ sản phẩm bồ câu ta

  • Thread starter nongdanchatphac
  • Ngày gửi
N

nongdanchatphac

Guest
#1
Tôi thầy hiện thời trong nông dân chúng ta đang còn tồn lại rất nhiều bồ câu ta (sẻ), mà thị trường hiện nay dường như không ăn hàng. Mong các địa chỉ tiêu thụ bồ câu ra ràng có thể giúp nông dân chúng tôi. Chúng tôi có thể chấp nhận việc thu lợi nhuận thấp. Mong các cao nhân chỉ giáo và các bạn đồng cảnh ngộ chia sẻ
 

Đối tác


Top