Tìm tài liệu đốn tỉa cành cây chè

  • Thread starter khoaqnvn
  • Ngày gửi
có bài viết nào nói về cách đốn, tỉa cành cho cây chè không ko cho minh xin với:rolleyes:
 


Don che

có bài viết nào nói về cách đốn, tỉa cành cho cây chè không ko cho minh xin với:rolleyes:

Ban hay vao trang web: NOMAFSI.COM.VN nhe. Trang cua Vien khoa hoc ki thuat nong lam nghiep mien nui phia bac day, Chao va chuc ban thanh cong
 
Bạn muốn tìm tài liệu về đốn chè, Bạn có thể vào thảng trang web: NOMAFSI.COM.VN Hoặc bạn tìm cuốn sách viết về cây chè do giáo sư tiến sỹ: Đỗ Ngọc Quỹ biên soạn nhé
Hoặc bạn có thể liên hệ với ban quản lý Dự án: Chè và cây ăn quả sẽ có tài liệu về Đốn chè.
Chuc bạn thành công

 


Back
Top