vịt xiêm con mới nở

#1
Mình có 1 bầy hơn chục con vịt xiêm (đen) xám mới nở được tuần bác nào nhanh tay mua về nuôi nhậu nè 15k/ chú. tình hình là đàn trước ăn dữ quá nên muốn bán mấy em này . có vịt thịt nữa nha mấy bác phục vụ mấy bác mua về nhậu thôi 55 ngàn ký (nước sôi miễn phí)
Bình 27t dt: 0985714813 đi làm sau 6h mới về tới nhà , rãnh chủ nhật


THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tratuanbinh
- Địa chỉ: Đông an, Tân đông Hiệp Dĩ An , Bình Dương
- Điện thoại: 06503750463 - Fax: 0985714813
- email: tratuanbinh@gmail.com

Đính chính : chính xác 12 con được 1 tháng tuổi nha các Pác . có 1 bác ở biên hòa hỏi mà gọi lại máy bàn không được . em bán 35k 1 con trong 1 tuần nữa ai mua bắt dùm không là em để nuôi luôn.
con thịt trống của em 3k2 còn con mái tầm 1k8 dai như thịt bò. chế biến mấy món nhậu hết sẩy nha mấy pác.
 

Last edited:

ilovemoney

Lữ khách
#2
<p>M&igrave;nh c&oacute; 1 bầy hơn chục con vịt xi&ecirc;m (đen) x&aacute;m mới nở được tuần b&aacute;c n&agrave;o nhanh tay mua về nu&ocirc;i nhậu n&egrave; 15k/ ch&uacute;. t&igrave;nh h&igrave;nh l&agrave; đ&agrave;n trước ăn dữ qu&aacute; n&ecirc;n muốn b&aacute;n mấy em n&agrave;y . c&oacute; vịt thịt nữa nha mấy b&aacute;c phục vụ mấy b&aacute;c mua về nhậu th&ocirc;i 55 ng&agrave;n k&yacute; (nước s&ocirc;i miễn ph&iacute;)&nbsp;</p><p>&nbsp;B&igrave;nh 27t dt: 0985714813 đi l&agrave;m sau 6h mới về tới nh&agrave; , r&atilde;nh chủ nhật</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tratuanbinh
- Địa chỉ: Đông an, Tân đông Hiệp Dĩ An , Bình Dương
- Điện thoại: 06503750463 - Fax: 0985714813
- email: tratuanbinh@gmail.com
Bác ở xa quá, chưa gần gần em mua về thả vào trại nhà em.