Xin mọi người tư vấn giúp tô

  • Thread starter demaitinh
  • Ngày gửi
56ade6f2451eb.jpg

Đầu tiên xin nói thẳng tôi là người rất dốt, nhưng bản thân k bao giờ dấu cái dốt của mình. Mọi người chỉ giúp cái trong hình dưới đây được gọi là gì ?

56a9c850f28ae.jpg


Và trước khi được như vậy thì được gọi là gì ?
Sau đây là chu kì sinh sản của heo.
 


Last edited by a moderator:
Em giống bác, không dấu dốt :D
Và em ...không biết đó là cái giề :p
Dịch từ điển y khoa thì nôm na là cái bào thai, có cái u nhau, và cái màng nhau thai.
 
Em giống bác, không dấu dốt :D
Và em ...không biết đó là cái giề :p
Dịch từ điển y khoa thì nôm na là cái bào thai, có cái u nhau, và cái màng nhau thai.
Cái trong hình vẫn chưa được gọi là bào thai đâu, mới chỉ là phôi thai thôi.
 


Back
Top