1. Đây là chuyên mục để đăng tin tìm việc hoặc tuyển dụng có liên quan đến nông nghiệp
   Quý công ty có thể tự đăng tin trực tiếp hoặc gửi Email về lienhe@agriviet.Com
   Dismiss Notice

  Kỹ sư nông nghiệp cần tìm đối tác có vốn và đất sản xuất nông nghiệp

  Thảo luận trong 'Tuyển dụng - Tìm việc ngành nông lâm' , 26/6/12

  1. tutin2911 Nhà nông nghiệp dư

   <p>Xin ch&agrave;o c&aacute;c nh&agrave; đầu tư!</p><p>T&ocirc;i l&agrave; T&acirc;m - kỹ sư n&ocirc;ng nghiệp chuy&ecirc;n ng&agrave;nh Bảo Vệ Thực Vật.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hiện tại, t&ocirc;i đang ở L&acirc;m Đồng. T&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất n&ocirc;ng nghiệp v&agrave; t&ocirc;i c&oacute; khả năng sau:</p><p>-Quản l&yacute; nh&acirc;n c&ocirc;ng tốt với số lượng: &lt;100 người</p><p>- Tập huấn v&agrave; ph&aacute;t triển nh&acirc;n vi&ecirc;n.</p><p>- Độc lập x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển dự &aacute;n n&ocirc;ng nghiệp.</p><p>- C&oacute; kiến thức v&agrave; kinh nghiệm sản xuất rau v&agrave; hoa.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tuy nhi&ecirc;n, hiện nay t&ocirc;i thiếu vốn v&agrave; đất để sản xuất v&agrave; thực hiện 1 dự &aacute;n sản xuất n&ocirc;ng nghiệp. Vậy t&ocirc;i mong muốn được hợp t&aacute;c với những người c&oacute; vốn, đất sản xuất v&agrave; đang muốn l&agrave;m dự &aacute;n về sản xuất n&ocirc;ng nghiệp. T&ocirc;i muốn được hợp t&aacute;c với những người ở L&acirc;m Đồng hoặc tp HCM. Vậy qu&yacute; vị n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin h&atilde;y li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i theo sđt: 0986 454 977 hoặc Email: tamhang2003@yahoo.com&nbsp; , <a href="mailto:tamhang2003@gmail.com">tamhang2003@gmail.com</a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Đặng Thị Tâm
   - Địa chỉ: Lâm Đồng
   - Điện thoại: 0986 454 977 - Fax:
   - email: tamhang2003@yahoo.com, tamhang2003@gmail.com
    
   Đang tải...
  2. tây hiếu

   tây hiếu Nông dân nghèo

   Bài viết:
   380
   Đã được thích:
   38
   Nghề nghiệp:
   nghi huu
   viết thế ai đọc được
    
  3. Yên Sơn

   Yên Sơn Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   46
   Đã được thích:
   22
   Có gởi cho em email, xin vui lòng checkmail. Thanks!
    
  4. phanbonnga

   phanbonnga Nhà nông tập sự

   Bài viết:
   37
   Đã được thích:
   5
   Nghề nghiệp:
   Kinh doanh phân bón, máy làm đất đa năng
   viết bài lỗi chính tả rồi bạn ơi.
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...