• Đây là chuyên mục để đăng tin tìm việc hoặc tuyển dụng có liên quan đến nông nghiệp
    Quý công ty có thể tự đăng tin trực tiếp hoặc gửi Email về lienhe@agriviet.Com

tuyển cộng tác viên bán thuốc thú y

mrdatt_bt_green

Nhà nông nghiệp dư
#1
<p>c&ocirc;ng ty đang c&oacute; kế hoạch tuyển dụng cộng t&aacute;c vi&ecirc;n ở c&aacute;c tỉnh tr&ecirc;n cả nước. c&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n xản xuất thuốc th&uacute; y c&oacute; t&iacute;nh đặc trị cao. kh&aacute;ng sinh thế hệ mới nhất . thuốc đạt chất lượng cao v&agrave; đ&atilde; được n&ocirc;ng d&acirc;n tin d&ugrave;ng mấy năm qua. nay c&ocirc;ng ty muốn mở rộng thị trường v&agrave; giới thiệu sản phẩm ra khắp cả nước . ch&iacute;nh v&igrave; thế cho n&ecirc;n c&ocirc;ng ty rất cần c&aacute;c anh em thị trường c&ugrave;ng hợp t&aacute;c với c&ocirc;ng ty để th&uacute;c đẩy b&aacute;n h&agrave;ng.v&agrave; cũng mong muốn qu&yacute; đại l&yacute; , c&aacute;c trại chăn nu&ocirc;i ủng hộ c&ocirc;ng ty bằng c&aacute;ch li&ecirc;n hệ về c&ocirc;ng ty hoặc phụ tr&aacute;ch kinh doanh 0914213600.( Đạt ) để được phục vụ hết m&igrave;nh .</p><p>xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn v&agrave; ch&uacute;c th&agrave;nh c&ocirc;ng</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: công ty cổ phần đầu tư & xnk nông dược việt
- Địa chỉ: 58/4 kp.3 thị trấn hóc môn .tp.hcm
- Điện thoại: 0835098466 - Fax:
- email: nongduocviet@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH