ai biết trợ giúp với < Thỏ >

#1
tình hình là đàn thỏ của mình bị sình bụng , ỉa chảy , lờ đờ, ăn ít thậm trí bỏ ăn , lúc đầu đi phân lỏng màu đen, nâu . được 1- 2 ngày thì bụng sình to đi phân như đàm vậy, rồi năn ra chết . có ai gặp trường hợp này không xin chỉ giáo . CÁM ƠN.
 

chitoan

Có kinh nghiệm
#2
tình hình là đàn thỏ của mình bị sình bụng , ỉa chảy , lờ đờ, ăn ít thậm trí bỏ ăn , lúc đầu đi phân lỏng màu đen, nâu . được 1- 2 ngày thì bụng sình to đi phân như đàm vậy, rồi năn ra chết . có ai gặp trường hợp này không xin chỉ giáo . CÁM ƠN.
cầu trùng,chắc bạn chưa phòng bệnh hoặc thức ăn không vệ sinh.