Ban phan vi sinh Biogro

  • Thread starter cty nong nghiep huu co viet nam
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

cty nong nghiep huu co viet nam

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: cty nong nghiep huu co viet nam
- Địa chỉ: so 55 Tòa nhà Việt Nhật- Giải Phóng-Hai Ba Trung- Hà Nôi
- Tel, Fax: 04 22143806/ 36282590
- Email: vinagor.biogro@gmail.com/nnhcvn@hn.vnn.vn
================================

Phan vi sinh Biogro la san pham phan bon cho nen nong nghiep ben vung, an toan.
Day la san pham phan vi sinh dau tien o viet nam( chua cac chung vi sinh vat va cac khoang chat huu co, khong co thanh phan hoa hoc nhu NPK).
loai phan bon vi sinh Biogro duoc su dung nhieu o cac quoc gia tien tien nhu My, Duc, Nhat.....
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top