BƯỞI DA XANH BÉN DUYÊN MIỀN BẮC (CÓ HÌNH ẢNH)

#1
<p>SAU 3 NĂM TRỒNG THỬ NGHIỆM VỚI 200 GỐC BƯỞI DA XANH&nbsp;ĐẾN NAY Đ&Atilde; CHO THU HOẠCH VỚI NĂNG SUẤT V&Agrave; CHẤT LƯỢNG TUYỆT VỜI. V&Igrave; VẬY M&Agrave; DIỆN T&Iacute;CH TRỒNG BƯỞI DA XANH Ở LỤC NGẠN BẮC GIANG ĐANG NG&Agrave;Y MỘT TĂNG L&Ecirc;N.</p><p>NẾU BẠN N&Agrave;O ĐANG MUỐN TRỒNG GIỐNG BƯỞI DA XANH M&Agrave; BĂN KHOĂN LIỆU GIỐNG N&Agrave;Y C&Oacute; PH&Ugrave; HỢP VỚI KH&Iacute; HẬU V&Agrave; ĐẤT ĐAI Ở MIỀN BẮC HAY KH&Ocirc;NG? TH&Igrave; ĐẾN NAY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I XIN TRẢ LỜI GIỐNG BƯỞI DA XANH HO&Agrave;N TO&Agrave;N PH&Ugrave; HỢP VỚI KH&Iacute; HẬU V&Agrave; ĐẤT ĐAI Ở MIỀN BẮC KH&Ocirc;NG NHỮNG THẾ GIỐNG N&Agrave;Y C&Ograve;N SINH TRƯỞNG PH&Aacute;T TRIỂN RẤT MẠNH.</p><p>NẾU BẠN N&Agrave;O C&Oacute; NHU CẦU MUA GIỐNG H&Atilde;Y LI&Ecirc;N HỆ VỚI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I ĐỂ ĐƯỢC CUNG ỨNG GIỐNG TỐT NHẤT V&Agrave; ĐƯỢC TƯ VẪN KỸ THUẬT TRỒNG V&Agrave; CHĂM S&Oacute;C, PH&Ograve;NG TRỪ S&Acirc;U BỆNH.</p><p>SỐ ĐT: 0985.056.486 KỸ SƯ N&Ocirc;NG NGHIỆP:&nbsp;NGUYỄN ĐỨC LỢI</p><p>C&Acirc;Y GIỐNG</p><p>
<br />SAU TRỒNG 2 - 3 NĂM Đ&Atilde; CHO THU HOẠCH</p><p>
<br />
<br /></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP: ĐỨC LỢI
- Địa chỉ: LỤC NGẠN - BẮC GIANG
- Điện thoại: 0985056486 - Fax:
- email: nguyenducloi85@gmail.com
 

nguyenhungdung

Moderator
BQT WEBSITE
#3
Quảng cáo mua bán thì nên ghi là người bán: Nguyễn Đức Lợi. Ghi kỹ sư bán nghe ấu quá. Những công trình nghiên cứu hoặc giới thiệu trên các diễn đàn, hội nghị...thì mới giới thiệu kỹ sư, bác sĩ, thạc sĩ...