Các bác giúp e với. Heo nhà e ăn ít chậm lớn và có con bỏ ăn.

trungx1

Lữ khách
#1
Các bác ơi cho e hỏi chút. Heo nhà e nó xảy ra 2 hiện tượng này các bác giải thích giúp e với.
1- có 1 con heo ăn ít( heo đực) 60kg. Nó ăn ít, kén ăn lắm nên còi nhất đàn. E nuôi 5 con 1 chuồng con nào cũng to mỗi nó là còi cọc nhất.
2- Heo đang bình thường bỗng dừng bỏ ăn( heo đực) loại 60kg. Nhà e vệ sinh chuồng trại sạch sẽ. Thức ăn thì ngày nào cũng giống nhau. Bình thường đến giờ ăn là nó chèo lên chuồng đứng đợi rồi hôm nay lại cứ lủi thủi 1m. Con nào cũng ăn mỗi nó là không.
Mọi người giúp e với. Giờ e chả biết nên làm thế nào. E mới nuôi còn non kinh nghiệm quá nên giờ thấy nó nv e buồn lắm. :(
 

nhoangcr

nông trang nhỏ
Nông dân @
#2
Các bác ơi cho e hỏi chút. Heo nhà e nó xảy ra 2 hiện tượng này các bác giải thích giúp e với.
1- có 1 con heo ăn ít( heo đực) 60kg. Nó ăn ít, kén ăn lắm nên còi nhất đàn. E nuôi 5 con 1 chuồng con nào cũng to mỗi nó là còi cọc nhất.
2- Heo đang bình thường bỗng dừng bỏ ăn( heo đực) loại 60kg. Nhà e vệ sinh chuồng trại sạch sẽ. Thức ăn thì ngày nào cũng giống nhau. Bình thường đến giờ ăn là nó chèo lên chuồng đứng đợi rồi hôm nay lại cứ lủi thủi 1m. Con nào cũng ăn mỗi nó là không.
Mọi người giúp e với. Giờ e chả biết nên làm thế nào. E mới nuôi còn non kinh nghiệm quá nên giờ thấy nó nv e buồn lắm. :(
nên chích strych nin b1
catosal
bổ gan lợi mật (sor bitol )
tốt nhất nên sổ lải trước
sau đó trộn thêm men tiêu hóa vào khẩu phần