Cách chăm sóc và bón phân cho cây cải thảo

#1
[/URL][/IMG]

1/ Đặc điểm chung

- Cải thảo là cây rau ngắn ngày, tùy thuộc giống và mùa vụ thời gian từ trồng đến thu hoạch 60-70 ngày.
- Cây phát triển được trong khoảng 10-27oC, nhưng thích hợp nhất là 18-25oC.
- Thích hợp trên đất thịt nhẹ đến cát pha, pH 5,5-7,5.
- Thời vụ không khắt khe có thể trồng được quanh năm.
- Mật độ trồng thích hợp là 25.000-40.000 cây/ha.

2/Nhu cầu dinh dưỡng

- Cải thảo nhìn chung là cây trồng có nhu cầu dinh dưỡng cao, đòi hỏi nhiều nhất là đạm, sau đó là kali và lân. Tuy nhiên phải bón phân cân đối để cải bắp cuốn được tốt và nâng cao chất lượng.
- Lân rất cần cho giai đoạn hình thành bắp.
- Thiếu kali làm giảm chất lượng, thừa kali là một trong những nguyên nhân làm bắp không cuốn. Ngoài ra cải thảo cũng cần nhiều Ca tương đương như đạm, kế đến là S, Mg và các vi lượng như Fe, Zn. Bón phân Calcium nitrate có thể giúp khống chế phần lớn bệnh bướu rễ .
- Nhìn chung các loại cây trồng cạn có ưu thế sử dụng đạm nitrat tốt hơn là đạm amonium. Đạm nitrát giúp cải thảo giảm bệnh đốm lá hơn so với đạm amôn và kali sunfate cũng làm tăng trọng lượng cải thảo cao hơn kali clorua.

3/Phân bón

Liều lượng phân bón cho cải thảo
Cây Trồng
Liều lượng bón (kg/ha)
N
P2O5
K2O
Cải thảo
125-250
100-150
125-150
- Trong đó vùng rau ở Lâm Đồng cần bón với liều cao hơn ở những vùng khác do năng suất rau ở vùng này rất cao so với các vùng khác.

4/ Quy trình bón phân Việt Tranh Đề cho cải thảo

- Bón lót trước khi trồng từ phân hữu cơ Chim Cánh Cụt 4-3-3-65 300-500kg/ha +
Cropka NPK 16-16-16+T.E 300-400 kg/ha và 500-1000kg vôi bột cho mỗi hecta.
-Giai đoạn 7-10 ngày sau trồng: Cropka NPK 16-16-16+T.E 100-150 kg/ha + Canxi Nitrate Bo 100-150kg/ha.
- Giai đoạn 20-25 ngày sau trồng: Cropka NPK 16-16-16+T.E 100-150 kg/ha + Canxi Nitrate Bo 100-150kg/ha.
- Giai đoạn 40-45 ngày sau trồng: Cropka NPK 16-16-16+T.E 100-150 kg/ha + Canxi Nitrate Bo 100-150kg/ha.

5/ Thu hoạch, xữ lý và bảo quản sau thu hoạch.

- Khi trồng từ 60-70 ngày thì có thể thu hoạch, tuỳ theo từng giống, thu hoạch khi cây đã cuốn chặt, dùng dao chặt sát gốc, tỉa bỏ lá già, lá sâu bệnh và hạn chế làm dập nát bắp. Sơ chế, đóng gói theo yêu cầu khách hàng.
 

#3
Trước tiên xin cảm ơn ý kiến của bạn,
Xin trao đổi cùng bạn một số ý sau đây:

1/ về chủ đề bài viết là “bón phân cho cải thảo” chứ không phải là “tài liệu kỹ thuật trồng cải thảo”, trong giới hạn của bài viết thì người viết bài này chỉ tập trung bàn về qui trình bón phân cho cải thảo nên lẽ đương nhiên là không bàn về một số vấn đề khác.

2/ Về qui trình bón phân trong bài viết này dựa vào tập quán bón phân của nông dân ở Đà Lạt, Trong đó vùng rau, cải ở Lâm Đồng cần bón với liều cao hơn ở những vùng khác do năng suất rau, cải ở vùng này rất cao so với các vùng khác.

- Theo tài liệu của Khuyến nông Lâm Đồng(nguồn: http://khuyennonglamdong.gov.vn)

Lượng phân bón cho Cải Thảo trên ha như sau:

[/URL][/IMG]

tổng lượng phân bón các loại theo qui trình trên : 1.564 kg

Trong khi đó theo tài liệu của bài viết là bón tổng cộng các loại phân bón từ: 1.200 kg

Như vậy: lượng phân theo khuyến cáo của bài viết là thấp hơn lượng phân bón theo khuyến cáo của qui trình trên từ 364 kg/ha.
 

Gia Mẫn

Chuyên trồng và cung cấp hoa tươi Đà lạt
Nông dân @
#4
Trước tiên xin cảm ơn ý kiến của bạn,
Xin trao đổi cùng bạn một số ý sau đây:

1/ về chủ đề bài viết là “bón phân cho cải thảo” chứ không phải là “tài liệu kỹ thuật trồng cải thảo”, trong giới hạn của bài viết thì người viết bài này chỉ tập trung bàn về qui trình bón phân cho cải thảo nên lẽ đương nhiên là không bàn về một số vấn đề khác.

2/ Về qui trình bón phân trong bài viết này dựa vào tập quán bón phân của nông dân ở Đà Lạt, Trong đó vùng rau, cải ở Lâm Đồng cần bón với liều cao hơn ở những vùng khác do năng suất rau, cải ở vùng này rất cao so với các vùng khác.

- Theo tài liệu của Khuyến nông Lâm Đồng(nguồn: http://khuyennonglamdong.gov.vn)

Lượng phân bón cho Cải Thảo trên ha như sau:

[/URL][/IMG]

tổng lượng phân bón các loại theo qui trình trên : 1.564 kg

Trong khi đó theo tài liệu của bài viết là bón tổng cộng các loại phân bón từ: 1.200 kg

Như vậy: lượng phân theo khuyến cáo của bài viết là thấp hơn lượng phân bón theo khuyến cáo của qui trình trên từ 364 kg/ha.
Vậy bạn tính giùm tôi là tổng tiền phân bón cho 1 hecta cải thảo nếu dùng phân bón của bên bạn?
 
#5
Giá phân bón là do đại lý họ quyết định bởi vì phụ thuộc vào một số yếu tố như chi phí vận chuyển xa hay gần, số lượng mua nhiều hay ít… . Do đó rất khó để báo cho bạn giá chính xác.
Chỉ có thể nói cho bạn biết là chi phí phân bón NPK phức hợp bên Công ty mình áp dụng cho cải thảo tương đương với các sản phẩm NPK phức hợp cùng loại khác có bán trên thị trường.