Căn cứ nhỏ xin ra mắt anh em

  • Thread starter paparoti
  • Ngày gửi
P

paparoti

Lữ khách
#1
-Xòe Nhật
Cặp 1
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1162.photobucket.com%2Falbums%2Fq524%2Fpaparoti555%2FIMG_0349.jpg&hash=40d684c6765bf935081cfc287c920cd8

Cặp 2
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1162.photobucket.com%2Falbums%2Fq524%2Fpaparoti555%2FIMG_0358.jpg&hash=54ac5f3dce1ed0af05c5d69c56a0fffd

Cặp 3
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1162.photobucket.com%2Falbums%2Fq524%2Fpaparoti555%2FIMG_0357.jpg&hash=f0fb9a65d99146d9b902b7dc2789cf91

Cặp 4
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1162.photobucket.com%2Falbums%2Fq524%2Fpaparoti555%2FIMG_0348.jpg&hash=6c76853bb30b93c9458b4a391bc9b6d0

Hoàng Châu đen
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1162.photobucket.com%2Falbums%2Fq524%2Fpaparoti555%2FIMG_0367.jpg&hash=4eaead837afdfc475b0bafc2d6fcb784

Hoàng Châu nâu chân lông :
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1162.photobucket.com%2Falbums%2Fq524%2Fpaparoti555%2FIMG_0365.jpg&hash=d064e9c4ca9b94d9f53ccc7e91057e69

Thiên Nga đen
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1162.photobucket.com%2Falbums%2Fq524%2Fpaparoti555%2FIMG_0352.jpg&hash=30172a1f83878e3e824c23e94d348f98

Xoè Mỹ vàng :
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1162.photobucket.com%2Falbums%2Fq524%2Fpaparoti555%2FIMG_0351.jpg&hash=b2a9037644062f67a5ec1313f24f5ae0

Gà Banh :
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1162.photobucket.com%2Falbums%2Fq524%2Fpaparoti555%2FIMG_0355.jpg&hash=0a03101a8087380f93d79cf78eadd0ce

Bông cúc :
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1162.photobucket.com%2Falbums%2Fq524%2Fpaparoti555%2FIMG_0363.jpg&hash=608281b670888a79cfc150cac6dd8f5e

Cặp két :
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1162.photobucket.com%2Falbums%2Fq524%2Fpaparoti555%2FIMG_0360.jpg&hash=09d3a1a75f0167485ec4e3da66651697

-Đang sưu tầm thêm cặp thổi kèn nhưng chưa có,anh em biết chổ nào bán uy tín,hàng đẹp xin giới thiệu dùm em.Thanks đã xem
 

Đối tácTop