Cần giúp đỡ để cải thiện tình hình bắp cao thấp trên đất cao su

  • Thread starter le tu
  • Ngày gửi


Ngô được trồng trên đất cao su năm đầu tại Đồng Nai, giống AVA 3668 trồng lấy thân cho bò, ngô đến nay được 58 ngày, thúc phân 3 lần với NPK theo khuyến cáo, nhưng có tình trạng cao thấp, cây thấp chiêm tỷ lệ nhiều hơn, thấp nhất cao 40 cm, cao nhất là 180 cm, mấy cây cao lớn đã phun râu, mấy cây nhỏ thì không.
Cho e hỏi tình trạng này là bị gì ? Giải pháp như thế nào ạ ?
Xin cám ơn mọi người đã xem qua.
 Quảng cáoTop