Cảnh Báo Lừa Đảo Bao Tiêu Sản Phẩm Gà Thịt

#1
Xin chào các bạn trên diễn đàn. tình hình là em mới bị lừa một cứu thật ngoạn mục. Họ bán gà con với giá 16.000 1con " gà Dabaco " trả tiền con gióng 50%. đồng thời bao thức ăn và vacxin thuốc thú y đến khi xuất chuồng họ cân gà thịt trừ lại với gía 86.000 1kg. khi giao gà sẽ giao 20 bao thức ăn trưóc khi hết sẽ giao tiếp. Và có họp đồng luôn. nghe qua mình cũng thich nên bắt 500 em.
Khi giao gà thì không phải gà Dabaco mà là gà "công nghiệp hay gà dai" chưa phân biệt được. nhkhông có thức ăn họ nói thứ 2sẽ giao thức ăn sau.
Tôi nói: vậy thứ 2 tôi mới trả tiền con giống.
NGười bán: không được em phải nhận tiền để trả cho công ty.
Tôi nói: vậy anh đem gà về đi tôi không nhận gà khi nào có thức ăn thì nhận gà.
NGười bán: anh đặt hàng rồi không nhận em giao cho ai.
Tôi: vậy tôi đưa trước 2tr xong thứ 2có thức ăn thì đưa thêm 2tr nữa.
NGười bán suy nghĩ một lúc rồi đồng ý nhận tiền. giao dịch thành công.
Thứ 2đã đến không có thức ăn gọi điện không nghe máy.
Hôm nay thứ ba cũng không gọi được. nên đăng bài này lên mong anh em đọc qua và cảnh giác đừng bị lừa như tôi.
 

kytaimientay

Nhà nông nghiệp dư
#3
Xin chào các bạn trên diễn đàn. tình hình là em mới bị lừa một cứu thật ngoạn mục. Họ bán gà con với giá 16.000 1con " gà Dabaco " trả tiền con gióng 50%. đồng thời bao thức ăn và vacxin thuốc thú y đến khi xuất chuồng họ cân gà thịt trừ lại với gía 86.000 1kg. khi giao gà sẽ giao 20 bao thức ăn trưóc khi hết sẽ giao tiếp. Và có họp đồng luôn. nghe qua mình cũng thich nên bắt 500 em.
Khi giao gà thì không phải gà Dabaco mà là gà "công nghiệp hay gà dai" chưa phân biệt được. nhkhông có thức ăn họ nói thứ 2sẽ giao thức ăn sau.
Tôi nói: vậy thứ 2 tôi mới trả tiền con giống.
NGười bán: không được em phải nhận tiền để trả cho công ty.
Tôi nói: vậy anh đem gà về đi tôi không nhận gà khi nào có thức ăn thì nhận gà.
NGười bán: anh đặt hàng rồi không nhận em giao cho ai.
Tôi: vậy tôi đưa trước 2tr xong thứ 2có thức ăn thì đưa thêm 2tr nữa.
NGười bán suy nghĩ một lúc rồi đồng ý nhận tiền. giao dịch thành công.
Thứ 2đã đến không có thức ăn gọi điện không nghe máy.
Hôm nay thứ ba cũng không gọi được. nên đăng bài này lên mong anh em đọc qua và cảnh giác đừng bị lừa như tôi.
co hơp đồng mà? Trog đo phải có tên, chứg mình thư chứ? Bạn băt ga Dabaco mà ko biêt giôcg ga dabaco là gì!? Lừa dễ qqqwá !????
 
#5
Dabaco kinh doanh nhiều loại gà, trong đó có gà công nghiệp, gà công nghiệp dabaco chỉ bán cho trại gia công, hợp đồng của bác là như thế nào ?
 
#6
Dabaco kinh doanh nhiều loại gà, trong đó có gà công nghiệp, gà công nghiệp dabaco chỉ bán cho trại gia công, hợp đồng của bác là như thế nào ?
[DOUBLEPOST=1478612873,1478612743][/DOUBLEPOST]Mình cũng chẳn xác định được giống gà gì nữa. nhưng giao gà mà không giao thức ăn là tức rồi.
 

LeMinhChau

Thành viên mới
#7
Xin chào các bạn trên diễn đàn. tình hình là em mới bị lừa một cứu thật ngoạn mục. Họ bán gà con với giá 16.000 1con " gà Dabaco " trả tiền con gióng 50%. đồng thời bao thức ăn và vacxin thuốc thú y đến khi xuất chuồng họ cân gà thịt trừ lại với gía 86.000 1kg. khi giao gà sẽ giao 20 bao thức ăn trưóc khi hết sẽ giao tiếp. Và có họp đồng luôn. nghe qua mình cũng thich nên bắt 500 em.
Khi giao gà thì không phải gà Dabaco mà là gà "công nghiệp hay gà dai" chưa phân biệt được. nhkhông có thức ăn họ nói thứ 2sẽ giao thức ăn sau.
Tôi nói: vậy thứ 2 tôi mới trả tiền con giống.
NGười bán: không được em phải nhận tiền để trả cho công ty.
Tôi nói: vậy anh đem gà về đi tôi không nhận gà khi nào có thức ăn thì nhận gà.
NGười bán: anh đặt hàng rồi không nhận em giao cho ai.
Tôi: vậy tôi đưa trước 2tr xong thứ 2có thức ăn thì đưa thêm 2tr nữa.
NGười bán suy nghĩ một lúc rồi đồng ý nhận tiền. giao dịch thành công.
Thứ 2đã đến không có thức ăn gọi điện không nghe máy.
Hôm nay thứ ba cũng không gọi được. nên đăng bài này lên mong anh em đọc qua và cảnh giác đừng bị lừa như tôi.
Nếu bạn biết không phải loại gà bạn chọn thì không nên nhận gà