Cây sanh đại cảnh !!!

  • Thread starter viyeu6789
  • Ngày gửi
V

viyeu6789

Guest
#1
cây 1 : cao 10 mét , hoành 2 mét , dáng trưc lắc , hồng lộc , 1 cốt .
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi527.photobucket.com%2Falbums%2Fcc356%2Fviyeu6789%2FIMG_0024-1.jpg&hash=114800f828245217b4d6607b5d0105e6
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi527.photobucket.com%2Falbums%2Fcc356%2Fviyeu6789%2FIMG_0016.jpg&hash=a4808db6930763381b2dafc0d690ad42
cây 2 : cao 10 mét , hoành 1,9 mét , dáng : long mã hồi đầu
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi527.photobucket.com%2Falbums%2Fcc356%2Fviyeu6789%2FIMG_0021.jpg&hash=9dc73d27226bdbe38bb6d8ae20889a13
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi527.photobucket.com%2Falbums%2Fcc356%2Fviyeu6789%2FIMG_0022.jpg&hash=c0e24a9f69675f79730cce80ad825faf
2 cây lộc vừng : cao 6 mét , hoành trên 1,2 mét , bông đỏ. 1 cốt .
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi527.photobucket.com%2Falbums%2Fcc356%2Fviyeu6789%2FIMG_0034.jpg&hash=b62d6d147dd73dfac53a2c2660dfb019
cây sanh 3 : hoành 1,1 mét , cao 5 mét .
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi527.photobucket.com%2Falbums%2Fcc356%2Fviyeu6789%2FHnhnh312.jpg&hash=2d81a8747924baf09c89643dd41e355b
cây sanh 4 : cao 9 mét
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi527.photobucket.com%2Falbums%2Fcc356%2Fviyeu6789%2FHnhnh307.jpg&hash=20382264d84c3185732f05da28b1d757
cây sanh 5 :cao 76mét
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi527.photobucket.com%2Falbums%2Fcc356%2Fviyeu6789%2FHnhnh311.jpg&hash=e6554b0308c2e0274c76ec467bb136f2
cây sanh 6 : cao 6 mét
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi527.photobucket.com%2Falbums%2Fcc356%2Fviyeu6789%2FHnhnh308.jpg&hash=daccc1c97821c8f9242b9849eb794fc4
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi527.photobucket.com%2Falbums%2Fcc356%2Fviyeu6789%2FHnhnh308.jpg&hash=daccc1c97821c8f9242b9849eb794fc4
và khoản 20 gốc Mai cổ : hoành trên 70 vài hình :
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi527.photobucket.com%2Falbums%2Fcc356%2Fviyeu6789%2FIMG_0014.jpg&hash=9a49af10bcdfdc62c7e56acc1af00d5d
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi527.photobucket.com%2Falbums%2Fcc356%2Fviyeu6789%2FIMG_0009.jpg&hash=fd9a0f2ddbd6bb96705288329e0aaf78
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi527.photobucket.com%2Falbums%2Fcc356%2Fviyeu6789%2FIMG_0012.jpg&hash=358c5c1187d0daeb351880ed67b13aa2

---------------
Liên hệ : 0916 17 99 09 , 093 7 54 68 68
 
Last edited:

Quảng cáo

Top