Chào bán bột cá biển 55%,60%,dầu cá biển.....

CÔNG TY TNHH TÂN TÂN MAI
1/Bột cá 65%

- Đạm : 65%(+/-1%)
- Tro : 20-21 %
-TVN : 150 %
-Muối :3 %
Giá 26.000 (gồm vận chuyển)
2/ Bột cá 60%
-Đạm :60%(+/-1%)
-Tro : 22 -23 %
-TVN :150%
-Muối :3%
Giá 23.000(gồm vận chuyển)
3/Bột cá 55%
-Đạm 55%
-Tro :25-27%
-TVN:170%
-Muối:3%
Giá 19.000(Gồm vận chuyển)
4/Dầu cá biển
AV:8-10%
Giá bán :24.000 đ(Tại nhà máy , Không bao gồm phi chứa)
5/ Đầu cá cơm : 11.000đ
6/ Xương cá ngừ : 15.000 đ(nguyên)
Hàng nguyên chất 100%,nguồn nguyên liệu từ cá biển tươi chủ yếu (Cá mồi dầu,cá trích,cá liệt.....).Không ure,không bột lông vũ....
Mọi thông tin chị tiết có thể liên hệ Website:Tantanmai.com
Hoăc gặp Hà : 0989.17.62.63 -0918 261152
Giao hàng khắp cả nước.
---------------Rất Mong Được Sự Hợp Tác Với Quý Công Ty------------
 

Tài Rau Sạch

Lữ khách
CÔNG TY TNHH TÂN TÂN MAI
1/Bột cá 65%

- Đạm : 65%(+/-1%)
- Tro : 20-21 %
-TVN : 150 %
-Muối :3 %
Giá 26.000 (gồm vận chuyển)
2/ Bột cá 60%
-Đạm :60%(+/-1%)
-Tro : 22 -23 %
-TVN :150%
-Muối :3%
Giá 23.000(gồm vận chuyển)
3/Bột cá 55%
-Đạm 55%
-Tro :25-27%
-TVN:170%
-Muối:3%
Giá 19.000(Gồm vận chuyển)
4/Dầu cá biển
AV:8-10%
Giá bán :24.000 đ(Tại nhà máy , Không bao gồm phi chứa)
5/ Đầu cá cơm : 11.000đ
6/ Xương cá ngừ : 15.000 đ(nguyên)
Hàng nguyên chất 100%,nguồn nguyên liệu từ cá biển tươi chủ yếu (Cá mồi dầu,cá trích,cá liệt.....).Không ure,không bột lông vũ....
Mọi thông tin chị tiết có thể liên hệ Website:Tantanmai.com
Hoăc gặp Hà : 0989.17.62.63 -0918 261152
Giao hàng khắp cả nước.
---------------Rất Mong Được Sự Hợp Tác Với Quý Công Ty------------
Bạn gửi báo giá cá loại bột cá vào mail mình nhé!
nguyentientai9988@gmail.com
0982829988
 

Quảng cáo

Top