CUNG CẤP RẸM(RẠM), BA KHÍA, CUA GIỐNG

  • Thread starter kieuoanh80
  • Ngày gửi
K

kieuoanh80

Guest
#1
<p>HIỆN NAY EM ĐANG C&Oacute; C&Aacute;C MẶT H&Agrave;NG NHƯ SAU:</p><p>&nbsp;-Rẹm (Rạm): sống, muối đ&aacute; ; c&oacute; số lượng lớn.</p><p>&nbsp;-Ba Kh&iacute;a: sống, muối đ&aacute;, muối mặn, c&oacute; số lượng lớn.</p><p> -Cua giống, c&agrave;ng xanh chất lượng cao, đủ k&iacute;ch cở.</p><p>&nbsp;-Tổ chức c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ qua số 0932848410 (L&acirc;u).</p><p>&nbsp;-Giao h&agrave;ng tận nơi, Rất h&acirc;n hạnh được phục vụ</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Phúc Luân
- Địa chỉ: Vinh Long
- Điện thoại: 0932848410 - Fax: 0932848410
- email: kieuoanh80@yahoo.com.vn
 

Đối tác


Top