Điều chỉnh lượng phân bón

  • Thread starter HOQUANGTRI
  • Ngày gửi
H

HOQUANGTRI

Thành viên mới
#1
Chào các bạn,

Theo kỹ thuật trồng một loại cây mà mình mới học được, người ta bón : 1 kg Ure (46%N) + 2 kg Super lân (16% P2O5) + 1 kg KCl (60%K2O). Nhưng nếu mình dùng phân DAP (Nitơ: 16%, P2O5: 45%). Thì mình sẽ giảm lượng Ure là bao nhiêu ?

Rất mong được sự giúp đỡ của các bạn.

Cám ơn các bạn rất nhiều.
 

A

anhmytran

_
Nông dân @
#2
Đây là bài Toán, chứ không phải bài Kỹ Thuật
Nông Nghiệp. Bạn nên sang diễn đàn Toán mà
hỏi. Dầu sao, tôi cũng gắng làm Toán hộ bạn.

Nhìn chung, tình hình phân của bạn DAP có nhiều
Phốt Phát, nên ta tính xem cần bao nhiêu DAP đã.
2 ký Supe Lân thì có 32% P2O5, mà DAP của bạn có
những 45% lận. Vì vậy chỉ cần 32/45 ký DAP là đủ,
có nghĩa là 0.71 ký DAP.

Sau đó, tính Đạm trong 0.71 ký DAP là bao nhiêu.
Nhân 0.71 ký DAP với 16% đạm trong 1 ký thì được
0.114 ký Đạm.

Bây giờ thì tính bao nhiêu ký Ure thì có số đạm
đó bằng cách chia cho 46% sẽ ra 0.247 ký Ure.

Chỉ việc trừ số đó vào 1 ký Ure là tìm được lượng
Ure phải bón: 0.75 ký Ure.

Tóm lại, bạn bón như sau:
0.75 ký Ure tức là 3/4 ký Ure
0.71 ký DAP
1.00 ký Cờ lo rua Kali.
 
H

HOQUANGTRI

Thành viên mới
#3
Đây là bài Toán, chứ không phải bài Kỹ Thuật
Nông Nghiệp. Bạn nên sang diễn đàn Toán mà
hỏi. Dầu sao, tôi cũng gắng làm Toán hộ bạn.

Nhìn chung, tình hình phân của bạn DAP có nhiều
Phốt Phát, nên ta tính xem cần bao nhiêu DAP đã.
2 ký Supe Lân thì có 32% P2O5, mà DAP của bạn có
những 45% lận. Vì vậy chỉ cần 32/45 ký DAP là đủ,
có nghĩa là 0.71 ký DAP.

Sau đó, tính Đạm trong 0.71 ký DAP là bao nhiêu.
Nhân 0.71 ký DAP với 16% đạm trong 1 ký thì được
0.114 ký Đạm.

Bây giờ thì tính bao nhiêu ký Ure thì có số đạm
đó bằng cách chia cho 46% sẽ ra 0.247 ký Ure.

Chỉ việc trừ số đó vào 1 ký Ure là tìm được lượng
Ure phải bón: 0.75 ký Ure.

Tóm lại, bạn bón như sau:
0.75 ký Ure tức là 3/4 ký Ure
0.71 ký DAP
1.00 ký Cờ lo rua Kali.
Dẫu sao cũng cám ơn Anhmytran rất nhiều về sự phóng khoáng của bạn.

Thân chào Anhmytran ^^.
 

Đối tác


Top