Dự báo sâu bệnh tuần từ 1-7/10

  • Thread starter binh_dan
  • Ngày gửi
Dự báo sâu bệnh tuần từ 1-7/10

01/10/2012
1. Các tỉnh phía Bắc
a) Trên lúa
- Sâu đục thân 2 chấm: Trứng nở, sâu non tiếp tục gây bông bạc trà lúa trỗ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, nhất là các tỉnh ven biển. Cần tiếp tục theo dõi và phòng trừ trên lúa giai đoạn đòng già - trỗ.
- Rầy nâu, rầy lưng trắng lứa 7 tiếp tục hại trên các giống nhiễm, nhất là các trà lúa giai đoạn chắc xanh - đỏ đuôi, nếu không phòng trừ tốt gây cháy vào cuối tháng 9, đầu tháng 10. Đối với các tỉnh Bắc Trung bộ, lứa 8 tiếp tục gây hại ở giai đoạn lúa mùa muộn giai đoạn đòng - trỗ mức độ nhẹ.
- Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu hại nhẹ trên trà lúa muộn, xanh tốt; tại các tỉnh trung du, miền núi sâu non phát sinh cục bộ với mật độ cao. Cần tăng cường giám sát đồng ruộng, phòng trừ ở những ruộng lúa có mật độ sâu non cao, ngay khi sâu còn tuổi nhỏ.
- Bệnh đạo ôn cổ bông, cổ gié: Phát sinh cục bộ trên giống lúa nhiễm, giai đoạn chắc xanh - đỏ đuôi; cần theo dõi và phòng trừ sớm, khi bệnh chớm phát sinh.
- Ngoài ra, theo dõi và phòng trừ kịp thời bọ xít dài, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, nhện gié, chuột... gây hại cục bộ.
b) Trên cây trồng khác
- Trên cây mía: Bệnh chồi cỏ, bọ hung thế hệ 2, rệp xơ trắng, bệnh thối ngọn... tiếp tục phát sinh gây hại trên đồng ruộng. Thực hiện các biện pháp phòng trừ như: Vệ sinh đồng ruộng, tiêu huỷ nguồn bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành. Tiếp tục phòng trừ bọ hung, châu chấu, rệp bông, bệnh thối ngọn…tại những vùng nhiễm nặng.
- Trên cây cà phê, hồ tiêu: Rệp, bệnh thán thư, khô cành, gỉ sắt trên cây cà phê; bệnh chết nhanh, thối gốc rễ, tuyến trùng, trên cây hồ tiêu tiếp tục phát sinh gây hại mức độ nhẹ đến trung bình, nặng cục bộ ở những vườn cây lâu năm chăm sóc, thoát nước kém và phòng trừ sâu bệnh không tốt.
- Trên cây ăn quả: Bệnh greening, bọ xít xanh, bệnh loét sẹo... tiếp tục gây hại tại những vườn cam già cỗi, chăm sóc và thoát nước kém, vệ sinh đồng ruộng và phòng trừ không tốt.
2. Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên
a) Trên lúa
- Bệnh khô vằn, bệnh lem lép thối hạt, sâu đục thân... tiếp tục gây hại trên lúa HT giai đoạn cuối vụ và lúa vụ 3.
- Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân... gây hại chủ yếu lúa vụ 3, lúa gieo giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ.
- Bệnh đạo ôn lá, cổ bông phát sinh và gây hại trên lúa mùa và lúa rẫy ở Tây Nguyên và một số diện tích lúa gieo khô ở các tỉnh đồng bằng.
b) Trên cây trồng khác
- Bệnh gỉ sắt, bệnh khô cành, rệp, rụng quả... tiếp tục hại phổ biến trên cà phê ở Tây Nguyên.
- Tuyến trùng rễ, bệnh vàng lá, thối rễ, rệp sáp gốc, bệnh thán thư... hại tiêu chủ yếu ở Tây Nguyên giai đoạn quả non.
- Sâu đục thân, bệnh than, rệp... hại nhẹ rải rác mía vươn lóng-tạo đường. Sâu non bọ hung, xén tóc hại cục bộ mía ở Phú Yên, Gia Lai.
- Bệnh chổi rồng, nhện đỏ, rệp sáp... phát sinh và gây hại sắn giai đoạn tích củ - thu hoạch.
3. Các tỉnh phía Nam
a) Trên lúa
- Dự báo trong tuần tới rầy nâu tiếp tục di trú.
Khuyến cáo nông dân hạn chế tối đa việc phun thuốc trừ sâu để trừ rầy và sâu hại khác (sâu cuốn lá) trên lúa thu đông, mùa 2012 giai đoạn đẻ nhánh.
- Bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát sinh ở nhiều địa phương trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng và bệnh đạo ôn cổ bông trên các trà lúa trổ.
Ngoài ra, cần lưu ý ốc bươu vàng trên lúa mới gieo sạ; bệnh lem lép hạt giai đoạn trổ-chín.
b) Trên nhãn
Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện áp dụng các biện pháp phòng chống dịch chổi rồng; tập trung cắt bỏ, tiêu hủy những chồi nhiễm bệnh, xử lý thuốc và theo dõi chống tái nhiễm.
KHUYẾN CÁO
Cà phê: Bệnh thán thư (thối quả, khô cành) sử dụng một trong các thuốc sau: Manozeb 80WP, Carbenda supper 50SC, phun khi bệnh chớm xuất hiện. Bệnh gỉ sắt phun Pulsor 23F khi bệnh chớm xuất hiện.
Chè: Rầy xanh phun Applaud 10WP, Mospilan 3EC.
Hồ tiêu: Tuyến trùng rễ sử dụng Oncol 25WP tưới xung quanh gốc, rễ vào cuối mưa.
Nhãn: Bệnh chổi rồng tác nhân do nhện lông nhung truyền bệnh. Phun Takare 2EC định kỳ mỗi khi ra tượt, cơi mới và khi nhện mới xuất hiện.
Nguồn: Cục Bảo vệ thực vật
 Quảng cáoTop