Dùng thuốc trừ cỏ cho lúa xuân

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
#1
Hàng năm có không ít diện tích lúa xuân ở các tỉnh phía Bắc phun hoặc rắc thuốc trừ cỏ sớm ngay sau khi cấy, khi đó cây lúa chưa bén rễ hồi xanh, sau đó gặp rét đậm, rét hại kéo dài nhiều ngày và một số ruộng cấy mạ non do dảnh mạ thấp ruộng lại có mức nước ngập sâu > 10cm làm ngập đỉnh sinh trưởng của mạ trong nhiều giờ, kết quả là lúa bị ngộ độc thuốc trừ cỏ, có hiện tượng vàng lá, lùn cây, lâu hồi xanh, chậm đẻ nhánh làm ảnh hưởng không nhỏ tới năng suất, chất lượng lúa cuối vụ.


Chỉ phun thuốc trừ cỏ khi thấy chắc chắn cây lúa đã bén rễ hồi xanh, nhiệt độ ngoài trời trung bình > 15oC. Thuốc trừ cỏ cho hiệu quả cao khi mặt ruộng có một lớp nước ngập 2-3cm trong 3-5 ngày. Thường sau cấy 15-25 ngày tuỳ theo nhiệt độ môi trường, khi lúa hồi xanh (nhổ thấy có rễ mới ra màu trắng, một số cây ra thêm được 1/2-1 lá) mới tiến hành phun thuốc trừ cỏ.


Lựa chọn thuốc: Trước khi phun thuốc trừ cỏ nên quan sát bề mặt ruộng lúa, nếu thấy bề mặt ruộng chưa thấy cỏ mọc dùng các loại thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm như: Machete 60EC; Butavi 60EC; Venus 300EC.


Thấy ruộng lúa có nhiều loại cỏ lá hẹp và lá rộng giai đoạn nhú mầm (cây cỏ có dưới 2 lá): Dùng các loại thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm sớm như: Pyanchor 3EC; Rat 800WG; Tar 10WP; Beron 10WP; Beto 14WP…


Ruộng lúa có nhiều cỏ lá rộng đã lớn (cây cỏ cao 2-3cm) như: Dền gai, dừa cạn, cỏ ớt, cỏ bợ, cỏ mực... dùng thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm đặc trị loại cỏ hai lá mầm (xem kỹ phần hướng dẫn sử dụng ghi trên bao bì sản phẩm) như: Zico 48SL; 2,4D 96WP; Suncide 20WP…


Ruộng lúa có nhiều rêu, nhớt và bèo tấm phun thuốc Rat 800WG.


Các loại thuốc trừ cỏ phần hướng dẫn sử dụng có ghi có thể trộn với phân đạm hay cát vãi trên ruộng lúa nước: Rat 800WG; Acelidad 30WP; Al*Ha 25WP; Afadax 7WP… bà con có thể áp dụng cách này nếu trên mặt ruộng có một lớp nước ngập 2-3cm. Nếu ruộng cạn hở đất nhiều nơi cần phải dùng biện pháp phun hoặc chọn loại thuốc khác phù hợp.


Duy trì mực nước ngập 2-3cm hoặc hiện trạng nước sau khi phun thuốc trừ cỏ 3-5 ngày đảm bảo cho thuốc có đủ thời gian tiêu diệt cỏ hữu hiệu. Tránh để nước ngập đỉnh sinh trưởng của cây lúa sau khi phun thuốc 1-3 ngày, hoặc phun thuốc khi nhiệt độ thấp dưới 13oC, phun thuốc lúc cây lúa chưa bén rễ hồi xanh.Bao Nong Nghiep Viet Nam
 

Last edited:

Đối tác


Top