Thảo luận giảm kích dục cho gà trống

chăn nuôi gà ta thả vườn, mấy chú gà trống vừa tập gáy cứ rượt nhau để đạp mái! Không có ý định nuôi gà thiến, có cách nào làm giảm tính dê xồm của mấy chú gà trống không, ngoài cách thiến gà. Nhờ chỉ giáo, cám ơn!
 
Top