GIỐNG LÚA THUẦN MỚI CÓ HÀM LƯỢNG PROTEIN CAO

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
#1
1. Giống lúa PĐ211


Giống lúa PĐ211 được chọn tạo ra bằng phương pháp nuôi cấy bao phấn F1 từ tổ hợp lai Sahel 108/P6 (Sahel 108 là giống lúa chịu hạn và P6 là giống lúa thâm canh có hàm lượng protein cao).


Giống lúa PĐ211 thấp cây (95-100cm), có TGST trung bình từ 115-118 ngày trong vụ mùa, 140-145 ngày trong vụ xuân, có dạng hình gọn, khả năng sinh trưởng phát triển tốt, khả năng đẻ nhánh khá (6-7 dảnh/khóm). Trong điều kiện đồng ruộng, giống có khả năng kháng khá bệnh đạo ôn và khô vằn; nhiễm nhẹ bạc lá, rầy nâu; khả năng chịu rét và chống đổ khá, độ thuần ổn định.

Giống PĐ211 có dạng bông to, dài, xếp hạt thưa, số hạt/bông cao (140-150 hạt/bông), tỷ lệ hạt chắc/bông cao (90%), độ tàn lá muộn. Giống PĐ211 cho năng suất trung bình đạt 55-60 tạ/ha trong vụ mùa và 60-65 tạ/ha vụ xuân, nếu thâm canh tốt có thể đạt trên 70 tạ/ha. Đây là giống chịu thâm canh khá, chịu hạn và chịu mặn trung bình, khả năng thích ứng rộng có thể canh tác trên những chân ruộng vàn cao, nhưng do hạn chế về thời gian sinh trưởng (dài hơn Q5 từ 5-7 ngày) nên giống đặc biệt thích hợp với các chân ruộng vàn (trong cơ cấu luân canh 2 vụ lúa + 1 vụ màu đông chính vụ/năm) và vàn hơi thấp (trong cơ cấu chuyên 2 vụ lúa/năm), gieo cấy trong trà xuân chính vụ và mùa trung tại các tỉnh phía Bắc. Những vùng có nhu cầu luân canh cây mầu vụ đông có thể đẩy sớm thời vụ gieo trồng giống lúa PĐ211 sang trà mùa sớm để chủ động diện tích. Giống PĐ211 thích hợp khi cấy ở mật độ 45 khóm/m2, ở nền phân bón 120N + 120 P2O5 + 90 K20 trong vụ xuân và 50 khóm/m2, ở nền phân bón 110N + 110 P2O5 + 80 K20 trong vụ mùa. Các biện pháp chăm sóc khác tương tự như giống P6 và BC15.


Giống PĐ211 là giống có chất lượng gạo cao: hàm lượng amylose thấp (18-20%), hàm lượng protein cao 10,2% tương đương với giống P6, dạng hạt gạo nhỏ dài (6,5mm), trong, cơm mềm, đậm, trắng bóng và ngon.


Những đặc tính tốt trên đã có tính thuyết phục người sản xuất ở các địa phương. Do vậy diện tích sản xuất thử nghiệm ở các địa phương đã tăng liên tục tăng từ 130 ha (năm 2008) lên đến 160 ha (năm 2009) và 200 ha (năm 2010). Đặc biệt trong năm 2010, tại Hải Phòng, diện tích canh tác giống lúa PĐ211 đã lên đến trên 100 ha/năm, tại Hà Tĩnh trên 50 ha/năm. Không có địa phương nào sau khi sử dụng giống PĐ211 có phản hồi giống bị nhiễm dịch bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, đạo ôn, và các một số loại sâu bệnh hại khác.


Giống lúa PĐ211 cũng đã được Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Quốc gia đánh giá là giống khảo nghiệm có nhiều triển vọng qua các vụ khảo nghiệm và đề nghị công nhận sản xuất thử theo qui định.


Bao Nong Nghiep Viet Nam
 

Last edited: