Hỗ trợ gia súc, gia cầm, thủy, hải sản bị thiên tai, dịch bệnh

nongdan49

Thành viên mới
#1
Tại dự thảo Quyết định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất hỗ trợ đối với nuôi gia súc, gia cầm, thủy, hải sản thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh với nhiều mức cụ thể.

Theo Quyết định 49/2012/QĐ-TTg, gia súc, gia cầm bị thiệt hại do thiên tai được hỗ trợ như sau: Gia cầm hỗ trợ từ 10.000 - 20.000 đồng/con; lợn hỗ trợ 750.000 đồng/con; trâu, bò, ngựa hỗ trợ 4.000.000 đồng/con; hươu, nai, cừu, dê hỗ trợ: 2.000.000 đồng/con.Hình minh họa

Tại dự thảo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất hỗ trợ gia súc, gia cầm bị thiệt hại do thiên tai theo từng mức cụ thể: Gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) 1-28 ngày tuổi hỗ trợ 5.000 - 10.000 đồng/con; trên 28 ngày tuổi hỗ trợ 10.000 - 20.000 đồng/con đối với con thương phẩm hoặc 20.000 - 40.000 đồng/con đối với con giống cấp bố mẹ, ông bà, cụ kỵ. Lợn con dưới 60 ngày tuổi hỗ trợ 400.000 đồng/con; trên 60 ngày tuổi hỗ trợ 750.000 - 900.000 đồng/con thương phẩm hoặc 900.000 - 1.200.000 đồng/con cái giống hoặc 1.000.000 - 2.000.000 đồng/con đực giống; trâu, bò, ngựa hỗ trợ 6.000.000 đồng/con; hươu, cừu, dê hỗ trợ: 2.500.000 đồng/con.

Đối với nuôi thủy, hải sản bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, theo dự thảo, diện tích nuôi cá truyền thống, các loài cá bản địa bị thiệt hại từ 30 - 70%, hỗ trợ từ 5.000.000 - 10.000.000 đồng/ha; thiệt hại hơn 70% hỗ trợ từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng/ha; diện tích nuôi tôm sú bán thâm canh, thâm canh bị thiệt hại từ 30 - 70%, hỗ trợ từ 10.000.000 - 15.000.000 đồng/ha; thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ từ 15.000.000 - 20.000.000 đồng/ha; diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng bán thâm canh, thâm canh bị thiệt hại từ 30 - 70%, hỗ trợ từ 20.000.000 - 40.000.000 đồng/ha; thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ từ 40.000.000 - 50.000.000 đồng/ha.

Diện tích nuôi nhuyễn thể bị thiệt hại từ 30 - 70%, hỗ trợ từ 20.000.000 - 40.000.000 đồng/ha; thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ từ 40.000.000 - 60.000.000 đồng/ha; diện tích nuôi cá tra thâm canh bị thiệt hại từ 30 - 70%, hỗ trợ từ 40.000.000 - 60.000.000 đồng/ha; thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ từ 60.000.000 - 100.000.000 đồng/ha.

Lồng, bè nuôi bị thiệt hại từ 30 - 70%, hỗ trợ từ 5.000.000 - 10.000.000 đồng /100m3 lồng; thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ từ 10.000.000 - 15.000.000 đồng/100m3 lồng.

Diện tích nuôi cá rô phi đơn tính thâm canh bị thiệt hại từ 30 - 70%, hỗ trợ từ 20.000.000 - 40.000.000 đồng/ha; thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ từ 40.000.000 - 60.000.000 đồng/ha; diện tích nuôi cá nước lạnh (tầm, hồi) thâm canh bị thiệt hại từ 30 - 70%, hỗ trợ từ 30.000.000 - 50.000.000 đồng/ha; thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ từ 70.000.000 - 100.000.000 đồng/ha;

Lồng, bè nuôi trồng ngoài biển (xa bờ, ven đảo) bị thiệt hại từ 30 - 70%, hỗ trợ từ 20.000.000 - 30.000.000 đồng/100m3 lồng; thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ từ 30.000.000 - 40.000.000 đồng/100m3 lồng.

Theo dự thảo, các đối tượng nuôi đặc sản (ba ba, ếch, rắn): hỗ trợ 100.000 đồng/kg đối với ba ba, rắn; 30.000 đồng/kg đối với ếch.

Dự thảo nêu rõ, trường hợp hỗ trợ bằng hiện vật giống vật nuôi, giống thủy sản thì mức hỗ trợ tương đương mức hỗ trợ bằng tiền được quy đổi theo giá tại thời điểm hỗ trợ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Tuệ Văn

Nguồn tin: Báo Điện tử Chính phủ