Hỏi thăm về cá Sặc Rằn - Sặc Bổi

  • Thread starter Bình nhỏ
  • Ngày gửi
Mình dự tính nuôi cá Sặc Rằn -Sặc Bổi, tìm hiểu thì nghe đâu có mấy loại lận, xem trên mạng thấy mấy ông nhà báo viết tùm lum ko biế đâu mà lần, bà con ai rành chỉ dùm với, với lại đầu ra có ổn định không. Cám ơn nhiều
 


Con cá sặc mà người ta vẫn nuôi để lấy thịt (vì nó to) là sặc rằn Trichogaster pectoralis (còn gọi là sặc lò tho, sặc bổi, tên tiếng Anh snakeskin gourami).
Trichogasterpectoralis.jpg


Xứ mình còn có thêm hai con sặc nữa là sặc bướm Trichogaster trichopterus (three-dot gourami). Loại này nhỏ con hơn nhiều (và nó vẫn có chút vằn) nhưng như tên gọi, nó có 3 đốm: mắt, đốm giữa thân và đốm đuôi! Đây là con cá sặc mà bạn thấy ở khắp nơi.
Trichogastertrichopterus.jpg


Và sặc điệp Trichogaster microlepis (moonlight gourami). Người nó lấp lánh như bạc và chẳng có sọc rằn hay đốm gì cả. Con này hiếm hơn 2 con trên.
Trichogastermicrolepis.jpg


Chẳng hiểu tại sao bướm = điệp mà lại dùng để đặt tên cho 2 con khác nhau? Mấy cái tên này mình lấy trong sách của Đại Học Cần Thơ, có lẽ các thầy cô khảo sát miệt đó thấy bà con gọi như vậy. Nhưng anh bạn mình ở miệt Long An nói chỉ có ba loại là sặc lò tho Trichogaster pectoralis, sặc bổi = sặc rằn Trichogaster trichopterus (tức mấy đồ cá tạp, linh tinh) và sặc điệp Trichogaster microlepis (bướm với điệp vốn là một mà). Nhưng theo báo chí ngày nay thì sặc lò tho = sặc rằn=sặc bổi Trichogaster pectoralis. Không chừng bạn cũng ở Long An và... bối rối giống như anh bạn mình. Nhưng gọi kiểu gì thì cũng chỉ có 3 loại cá sặc mà thôi.
 
Last edited by a moderator:
Con cá sặc mà người ta vẫn nuôi để lấy thịt (vì nó to) là sặc rằn Trichogaster pectoralis (còn gọi là sặc lò tho, sặc bổi, tên tiếng Anh snakeskin gourami).
Trichogasterpectoralis.jpg


Xứ mình còn có thêm hai con sặc nữa là sặc bướm Trichogaster trichopterus (three-dot gourami). Loại này nhỏ con hơn nhiều (và nó vẫn có chút vằn) nhưng như tên gọi, nó có 3 đốm: mắt, đốm giữa thân và đốm đuôi! Đây là con cá sặc mà bạn thấy ở khắp nơi.
Con cá sặc mà người ta vẫn nuôi để lấy thịt (vì nó to) là sặc rằn Trichogaster pectoralis (còn gọi là sặc lò tho, sặc bổi, tên tiếng Anh snakeskin gourami).
Trichogasterpectoralis.jpg


Xứ mình còn có thêm hai con sặc nữa là sặc bướm Trichogaster trichopterus (three-dot gourami). Loại này nhỏ con hơn nhiều (và nó vẫn có chút vằn) nhưng như tên gọi, nó có 3 đốm: mắt, đốm giữa thân và đốm đuôi! Đây là con cá sặc mà bạn thấy ở khắp nơi.
Trichogastertrichopterus.jpg


Và sặc điệp Trichogaster microlepis (moonlight gourami). Người nó lấp lánh như bạc và chẳng có sọc rằn hay đốm gì cả. Con này hiếm hơn 2 con trên.
Trichogastermicrolepis.jpg


Chẳng hiểu tại sao bướm = điệp mà lại dùng để đặt tên cho 2 con khác nhau? Mấy cái tên này mình lấy trong sách của Đại Học Cần Thơ, có lẽ các thầy cô khảo sát miệt đó thấy bà con gọi như vậy. Nhưng anh bạn mình ở miệt Long An nói chỉ có ba loại là sặc lò tho Trichogaster pectoralis, sặc bổi = sặc rằn Trichogaster trichopterus (tức mấy đồ cá tạp, linh tinh) và sặc điệp Trichogaster microlepis (bướm với điệp vốn là một mà). Nhưng theo báo chí ngày nay thì sặc lò tho = sặc rằn=sặc bổi Trichogaster pectoralis. Không chừng bạn cũng ở Long An và... bối rối giống như anh bạn mình. Nhưng gọi kiểu gì thì cũng chỉ có 3 loại cá sặc mà thôi.

Trichogastertrichopterus.jpg


Và sặc điệp Trichogaster microlepis (moonlight gourami). Người nó lấp lánh như bạc và chẳng có sọc rằn hay đốm gì cả. Con này hiếm hơn 2 con trên.
Trichogastermicrolepis.jpg


Chẳng hiểu tại sao bướm = điệp mà lại dùng để đặt tên cho 2 con khác nhau? Mấy cái tên này mình lấy trong sách của Đại Học Cần Thơ, có lẽ các thầy cô khảo sát miệt đó thấy bà con gọi như vậy. Nhưng anh bạn mình ở miệt Long An nói chỉ có ba loại là sặc lò tho Trichogaster pectoralis, sặc bổi = sặc rằn Trichogaster trichopterus (tức mấy đồ cá tạp, linh tinh) và sặc điệp Trichogaster microlepis (bướm với điệp vốn là một mà). Nhưng theo báo chí ngày nay thì sặc lò tho = sặc rằn=sặc bổi Trichogaster pectoralis. Không chừng bạn cũng ở Long An và... bối rối giống như anh bạn mình. Nhưng gọi kiểu gì thì cũng chỉ có 3 loại cá sặc mà thôi.
Cám ơn bạn, chính xác thì con mình muốn hỏi là con cá sặc Rằn, loại cá sặc lớn thường làm khô
 


Back
Top