Hỏi về cá trắm cỏ

#1
Có ai đã nuôi cá trắm cỏ bằng ngô (bắp) xin cho chút kinh nghiệm. Liều lượng cho ăn và hệ số chuyển đổi thức ăn đối với cắ trắm cỏ nuôi bằng ngô hạt (bắp)