huong dan nuoi va cung cap giong chon huong

nguyentriphuong

Nhà nông nghiệp dư
#1
<FONT size=3>Hiệp hội chăn nuôi xã MINH LẬP – CHƠN THÀNH- BÌNH PHƯỚCffice:eek:ffice" /><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
TRẠI GIỐNG LÃO NÔNG<o:p></o:p>
</B>


- KỸ SƯ : NGUYỄN TRI PHƯƠNG : 0978.121.787<o:p></o:p>


- TRANG TRẠI: ĐẶNG NGỌC TUÂN : 0933.88.06.99<o:p></o:p>


<o:p></o:p>
Chồn hương (cầy hương, chồn mướp)<o:p></o:p>
<o:p></o:p>

Hiệp hội chăn nuôi xã MINH LẬP<o:p></o:p>
TRẠI GIỐNG LÃO NÔNG X.MINH LẬP – H.CHƠN THÀNH- T.BÌNH PHƯỚC<o:p></o:p>

ĐT: 0978.121.787. – 0933.88.06.99 – 06516.50.56.77 GẶP A.PHƯƠNG – A.TUÂN <o:p></o:p>
  • Và đặc biệt cung cấp giống Chồn Hương hướng dẫn chi tiết cách xây dựng chuồn nuôi kỹ thuật nuôi sinh sản rất chi tiết, cho tham quan học hỏi và có chổ ăn ngủ miễn phí cho bà con ở xa đến <o:p></o:p>
  • Trại giống LÃO NÔNG cảm ơn quý bà bà con đã đến thăm quan và chia sẽ.<o:p></o:p>
  • <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shape id=_x0000_i1029 style="WIDTH: 384pt; HEIGHT: 4in" type="#_x0000_t75"><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image008.jpg" o:title="Image060"></v:imagedata></v:shape><v:shape id=_x0000_i1030 style="WIDTH: 384pt; HEIGHT: 4in" type="#_x0000_t75"><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image010.jpg" o:title="Image049"></v:imagedata></v:shape><v:shape id=_x0000_i1031 style="WIDTH: 384pt; HEIGHT: 4in" type="#_x0000_t75"><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image012.jpg" o:title="Image047"></v:imagedata></v:shape><v:shape id=_x0000_i1032 style="WIDTH: 384pt; HEIGHT: 4in" type="#_x0000_t75"><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image014.jpg" o:title="Image042"></v:imagedata></v:shape><v:shape id=_x0000_i1033 style="WIDTH: 384pt; HEIGHT: 4in" type="#_x0000_t75"><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image016.jpg" o:title="Image038"></v:imagedata></v:shape><v:shape id=_x0000_i1034 style="WIDTH: 384pt; HEIGHT: 4in" type="#_x0000_t75"><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image018.jpg" o:title="Image032"></v:imagedata></v:shape><v:shape id=_x0000_i1035 style="WIDTH: 384pt; HEIGHT: 4in" type="#_x0000_t75"><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image020.jpg" o:title="Image025"></v:imagedata></v:shape><v:shape id=_x0000_i1036 style="WIDTH: 384pt; HEIGHT: 4in" type="#_x0000_t75"><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image022.jpg" o:title="Image024"></v:imagedata></v:shape><v:shape id=_x0000_i1037 style="WIDTH: 384pt; HEIGHT: 4in" type="#_x0000_t75"><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image024.jpg" o:title="Image022"></v:imagedata></v:shape><v:shape id=_x0000_i1038 style="WIDTH: 384pt; HEIGHT: 4in" type="#_x0000_t75"><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image026.jpg" o:title="Image020"></v:imagedata></v:shape><v:shape id=_x0000_i1039 style="WIDTH: 384pt; HEIGHT: 4in" type="#_x0000_t75"><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image028.jpg" o:title="Image079"></v:imagedata></v:shape><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
 

Last edited:
Top