Mất mùa trầm trọng giống cá dìa.

  • Thread starter ca-giong-truong-phat
  • Ngày gửi
Năm 2018 chúng tôi cung cấp cho toàn bộ khách hàng hơn 50 triệu giống cá dìa. Chủ yếu các tỉnh miền trung. Nhiều đặc điểm nổi bật cá dìa được nuôi số lượng và bán rất chạy, giá trị kinh tế cao, nguồn thức ăn dễ, thị hiếu thị trường cao.
Năm nay 2019 giống cá dìa tự nhiên mất mùa trầm trọng, thiếu hut giống người dân buồn rầu vì không có giống nuôi.
Nguồn giống cá dìa chủ yếu ở tự nhiên vẫn chưa sản xuất được giống. Khuyết điểm nguồn giống thất thường không ổn định.
 Quảng cáoTop