Mời các bạn mua gà nuôi bằng Sâm Hàn Quốc

  • Thread starter tuanthaolove05
  • Ngày gửi
Đảm bảo ăn xong cao lớn bất ngờ( rướn cái cổ lên vì ngạc nhiên).Mắt sáng bất ngờ( trợn mắt lên vì nó dở).Trở nên trầm tính bất ngờ( vì biết bị lừa thì im im)

Trích lời 1 bác trên 1 diễn đàn lớn về oto
"bà chị em mới mua con gà sâm hàn quốc về ăn dở hơn gà loại của TQ nữa, tội nghiệp dân VN mình bị lừa
http://www.nhommua.com/ha-noi/san-pham/ga-gia-nuoi-nhan-sam-7F070608007C.html#"

Bà mịa nó nuôi bằng sâm mà bán có 150 ngàn/con =100-110 ngàn/kg. Thế mình nuôi bằng cám ,thióc cũng bán thế hóa ra sâm= thóc hay thóc bằng sâm.Trên các trang nhóm mua nó chỉ bán còn có 90 ngàn/con.Bà con nông dân chỉ nuôi = thóc, cám thì có đường dẹp tiệm
 Quảng cáoTop