Mọi người cho em ý kiến về bộ điều khiển cne v4

#77
Đúng rồi bạn, khi hỏi thông tin của nhan viên cne thấy không biết gì và đòi chuyển tiền trước, nên mình mới mua của bên kia theo dạng ship code