ngan đi ngoài fân trắng và fân xanh và bỏ ăn 2 ngày

  • Thread starter Mai Anh Bảo
  • Ngày gửi
Ngan 2 tháng tuổi bỏ ăn và đi ngoài fân trắng và fân xanh, ít vận động
 


Hôm qua bạn đang lên rùi ,t trả lời bạn rùi đó,ngan bạn bị tiêu chảy mà,dùng ampe-coli,1g/đkg tt,bổ sung điện giải ,vitamin tăng súc đề kháng,ko để sau 3 ngày là bại liệt chết đó
1g/2kg tt
 


Back
Top