Nhờ diễn đàn giúp đỡ

Tình hình là hiện tại e đang có 17 con chim trĩ mua hồi mới nở. trong đó 9 cồ, 8 mái. Chim của e được 6 tháng rôi và e cũng mới tách ghép tỷ lệ 3 mái + 1 trống.vấn đề e băn khoăn ở đây là vấn đề trùng huyết của bọn này không biết có đồng huyết với nhau không (hồi mua thoong qua giao nhận xe) nếu như e cho chúng sinh sản và nhân giống lâu dài thì cách ghép đôi là như thế nào? Hay là phải mua giống khác về nuôi,? Nhờ các bác giúp e ở đức phổ, quảng ngãi
 
Back
Top