Qua trình chăm sóc, bón phân cho lúa cấy

  • Thread starter fertilizer
  • Ngày gửi
Sau khi bà con cấy lúa thì quá trình chăm sóc và bón phân cho lúa bao gồm những khâu: Làm cỏ khi cây lúa đã bén rễ hồi xanh, loại trừ rong rêu, bón thúc cho lúa, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh hại lúa,…

Bón phân cho lúa theo khoa học, làm cỏ và chăm sóc lúa

Làm cỏ cho lúa cấy: Sau lúc cây lúa bén rễ hồi xanh, bà con bắt bắt đầu làm cỏ và hài hòa sục bùn và bón thúc cho lúa. Sau đó tuỳ vào mẫu giống lúa ngắn hay dài ngày mà bà con bón phân và chấm dứt quá trình phân bón cho lúa trước khi cây lúa bước vào thời kỳ làm đòng trổ bông. Bà con làm cỏ bằng tay, cào răng đẩy tay. (có thể sử dụng thuốc trừ cỏ)

Quá trình bón phân cho lúa
  • Bón thúc: Khi cây lúa bén rễ hồi xanh kết hợp làm cỏ đợt I, và bón bổ sung dòng phân bón nhiều đạm cho cây lúa
  • Bón đón đòng: Phân bón cho lúa trước trỗ 30 -35 ngày. Bón đón đòng có tác dụng ảnh hưởng phân hóa gié và hoa nhằm đạt được số hạt và bông cao.
  • Bón cho lúa nuôi đòng: Tiến hành vào bón vào thời gian trước trỗ 12-15 ngày. Có tác dụng làm cho nâng cao tỉ lệ hạt chắc và khối lượng hạt.
Bà con nên sử dụng những dòng sản phẩm phân bón kết hợp cho lúa: là dòng sản phẩm gồm 2 loại phân bón sau: Hộp năng suất + Giảm rụngBộ mùa vàng – Ngọc vàng. Phân bón chuyên cho lúa ở quá trình cuối trước thu hoạch
Xem chi tiết dòng sản phẩm này tại đây
Quá trình tưới nước cho lúa cấy
Tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể bảo đảm chế độ nước cho cây lúa. Duy trì mức nước < 5cm vào thời kỳ sau cấy tới thời kỳ đẻ nhánh hữu hiệu, > 20cm ở thời kỳ cuối đẻ nhánh để hạn chế đẻ nhánh vô hiệu. Nếu cây lúa tốt, sinh trưởng mạnh thì buộc buộc phải rút nước phơi ruộng, hạn chế dinh dưỡng sở hữu tác dụng khiến cho giảm đẻ nhánh vô hiệu. Duy trì nước 5-10cm vào thời kỳ làm cho đòng đến chín sữa. Bà con có thể rút nước sau thời kỳ lúa chín sữa, lúa tiếp tục vào chắc, tiện dụng cho khâu thu hoạch.

Phòng trừ sâu bệnh: Thường xuyên thăm nôm đồng ruộng, phát hiện và phòng trừ sâu bệnh kịp thời.

Nguồn: Sưu tầm​
 Last edited:

Quảng cáoTop